מסלול ללא מניות

​אחד מבין ארבעה מסלולי השקעה האפשריים לבחירה על ידך בקרן החיסכון לצבא הקבע. 
מסלול בו מושקעים נכסי הקופה ללא חשיפה למניות. כ- 75% מסך נכסי המסלול מושקעים באג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, אג"ח של ממשלת ישראל או ממשלות אחרות.

 • כ- 75% מסך נכסי המסלול מושקעים באג"ח חברות ואג"ח של ממשלת ישראל או ממשלות אחרות
 • מסלול ללא חשיפה למניות

תשואות מסלול ללא מניות (1410) (נכון לתאריך 30/06/2022) לתשואות כל המסלולים

 • -4.44% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -2.3% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 1.41% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 1.99% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 2.37 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
 • ​למי מיועד המסלול?

  המסלול מיועד למשקיע המעוניין לנהל את נכסיו במסלול ללא מניות בתיק אג"ח מנוהל.

  מדיניות השקעה

   לפחות 75% מנכסי המסלול מושקעים באג"ח סחירות ולא סחירות של חברות, אג"ח של ממשלת ישראל וממשלות אחרות. כאשר טווח הסטייה האפשרי ממדיניות ההשקעה המוצהרת בהשקעה במניות עומד על 6%+/-.

כלים נוספים