>

​​​​​​​​​​​​​​פוליסת שבר מכני הינה פוליסת ביטוח לעסקים, המעניקה כיסוי מפני נזקים אפשריים לציוד ולמכונות כתוצאה מקלקול מכני.
ניתן לרכוש פוליסה זו באופן עצמאי, או לכלול אותה ככיסוי משלים לביטוח הרכוש הבסיסי לעסקים, בנוסף לכיסויים בגין נזקי שריפות, פריצה, נזקי טבע ועוד.

  • כיסוי הוצאות תיקון ורכישה של ציוד שהתקלקל: מכונות ייצור, עגורנים, מעליות, מכונות חקלאיות ועוד
  • כיסוי נזקים שנגרמו הן בעת הפעלת הציוד והן בעת מנוחה

​​

כלים נוספים