ביטוח חבות משולב לחברות תוכנה וחומרה מעניק הגנה בפני תביעות משפטיות בנושא אחריות מקצועית ואחריות המוצר לחברות מתחום החומרה והתוכנה.

  • כיסוי חבות המבוטח בגין מחדל, טעות, השמטה, כשל ואי-מתן שירות
  • כיסוי חבות המבוטח בגין נזקי גוף או רכוש שנגרמו בגלל מוצר החברה

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף