פוליסת ביטוח נזקי טרור הינה פוליסת ביטוח לעסקים, המעניקה לך כיסוי מפני אובדן או נזק פיזי לרכוש העסק, שנגרם עקב אירוע טרור, כהגדרתו בפוליסה. כמו כן, הפוליסה מעניקה לך כיסוי בגין אובדן הכנסות עקב אובדן או נזק פיזי לרכוש כתוצאה מאירוע טרור.
הכיסוי שמעניקה הפוליסה ניתן כרובד נוסף, מעבר לפיצוי המתקבל במסגרת חוק מס רכוש וקרן פיצויים.​

 • כיסוי מפני אובדן או נזק לרכוש
 • כיסוי בגין אובדן הכנסות
 • כיסוי מעבר לפיצוי הניתן על-ידי מס רכוש
 • ​למי מיועדת הפוליסה?

  הפוליסה מיועדת לעסקי מסחר ותעשייה ומאפשרת לך לקבל כיסוי מפני סיכוני טרור, זאת מעבר לכיסוי המתקבל במסגרת חוק מס רכוש וקרן פיצויים. במסגרת הפוליסה, ניתן לרכוש כיסוי לרכוש פיזי, וגם לאובדן הכנסות כתוצאה מנזק לרכוש פיזי, שנגרם עקב אירוע טרור כהגדרתו בפוליסה.

  עיקרי הפוליסה

  פוליסת ביטוח נזקי טרור כוללת את הכיסויים הבאים:

  • כיסוי נזקים פיזיים שנגרמו לרכוש העסק עקב אירוע טרור, כהגדרתו בפוליסה.
  • אובדן הכנסות שנגרם כתוצאה מנזק לרכוש עקב אירוע טרור, כהגדרתו בפוליסה.

  איך מצטרפים?

  באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך ולרצונותיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצעה לביטוח ולהעבירו אלינו. אם אין לך סוכן ביטוח, פנה לשירות הלקוחות של הראל ואנו נפנה אותך לסוכן ביטוח.


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף