>

​​​​​​​​​​​​פוליסת ביטוח נזקי טרור הינה פוליסת ביטוח לעסקים, המעניקה לך כיסוי מפני אובדן או נזק פיזי לרכוש העסק, שנגרם עקב אירוע טרור, כהגדרתו בפוליסה. כמו כן, הפוליסה מעניקה לך כיסוי בגין אובדן הכנסות עקב אובדן או נזק פיזי לרכוש כתוצאה מאירוע טרור.
הכיסוי שמעניקה הפוליסה ניתן כרובד נוסף, מעבר לפיצוי המתקבל במסגרת חוק מס רכוש וקרן פיצויים.​

  • כיסוי מפני אובדן או נזק לרכוש
  • כיסוי בגין אובדן הכנסות
  • כיסוי מעבר לפיצוי הניתן על-ידי מס רכוש

כלים נוספים