ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – מהשקל הראשון

פוליסת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – מהשקל הראשון מיועדת למעוניינים בכיסוי לניתוחים פרטיים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל, ללא תלות בשב"ן.

button

ניתוחים Upgrade - כיסוי משלים שב"ן לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל

פוליסת ניתוחים Upgrade כוללת כיסוי משלים שב"ן לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל. הפוליסה מכסה הוצאות רפואיות הקשורות בניתוח, מעבר לזכאות בשב"ן, וכן הוצאות הקשורות להתייעצויות ולטיפולים מחליפי ניתוח.

button

Upgrade אקסטרה - ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל

פוליסת Upgrade אקסטרה - ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – כולל השתתפות עצמית בגובה 3,000 ₪ (צמוד) מיועדת למעוניינים בכיסוי לניתוחים פרטיים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל.

button