תרופות פרימיום

נספח תרופות פרימיום הינו הרחבה לפוליסת ביטוח בריאות ותרופות פרטי בהראל. נספח זה מאפשר לך להגדיל את סכום הביטוח ולהרחיב את הכיסוי לתרופות למחלת הסרטן.

button

תרופות מיוחדות

תרופות מיוחדות היא פוליסת ביטוח בריאות המעניקה לך כיסוי עבור תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי או שאינן מכוסות במסגרת הסל בשל התוויה רפואית השונה מהצורך הנדרש. הכיסוי בהרחבה זו הינו עד לסכום של 1,000,000 ₪, והוא מתחדש אחת לשנה.

button