תרופות פרימיום תרופות פרימיום

ביטוח תרופ​ות פרימיום


מיועד לבעלי ביטוח תרופות מיוחדות, המעוניינים להרחיב את הכיסוי הביטוחי עבור תרופות נוספות


לקבלת הצעה ​​
​​​​​

​למה ד​ווקא הראל?​​​

מתן כיסוי לתרופות נוספות מתן כיסוי לתרופות נוספות
שאינן כלולות בביטוח הבסיסי
הגדלת סכום הביטוח 2,000,000 מיליון ₪ נוספים לתרופות הבסיס
בדיקה גנומית בדיקה גנומית
במקרה של סרטן מתקדם​​​​

עיקרי ה​ביטוח

 
    • סכום ביטוח נוסף בגובה 2 מיליון ₪ (לכל תקופת הביטוח), עבור תרופות המכוסות בתכנית הבסיס
    • מתן כיסוי לתרופות נוספות שאינן מכוסות בביטוח הבסיסי
    • בדיקה גנומית לגידול סרטני במקרה של סרטן מתקדם
​​​​
​​

פעולות נפוצות

ביטוחי הבריאות שלי ומסמכים  
ביטוחי הבריאות שלי
ומסמכים
להגיש תביעה  
להגיש
תביעה
לבדוק מצב תביעה  
לבדוק
מצב תביעה
לכל הפעולות 
לכל
הפעולות ​

*דמי הביטוח על-פי הפוליסה ייקבעו ל​פי גיל המבוטח במועד הצטרפותו לביטוח. דמי הביטוח ישתנו בהתאם לדמי הביטוח לפי קבוצת הגיל אליה משתייך המבוטח, בהתאם לטבלת השתנות הפרמיות (מופיעה בפירוט הכיסויים).

**כל האמור לעיל בכפוף לתנאי הזכאות המפורטים בתנאי הפוליסה​​​​​