תרופות פרימיום הינו נספח הרחבה לפוליסת ביטוח בריאות ותרופות פרטית בהראל. נספח זה מאפשר לך להגדיל את סכום הביטוח ולהרחיב את הכיסוי לתרופות מיוחדות נוספות לאלו המכוסות בתכנית הבסיס לביטוח תרופות. עיקרי הכיסוי: ​

  • כיסוי רחב לתרופות מיוחדות על פי הגדרת הנספח 
  • בדיקה גנומית במקרה של סרטן בשלב מתקדם
  • הגדלת סכום הביטוח לתרופות המכוסות בביטוח התרופות הבסיסי. 

            

כלים נוספים

הידעת? באפשרותך להגיש תביעה בביטוח הבריאות on-line

להגשת תביעה