​​כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח החיים של הראל, באפשרותך למנות סוכן ביטוח חדש לטיפול בפוליסה שברשותך.

כחלק מהתהליך, תתבקש למלא טופס בקשה למינוי סוכן ולשלוח אותו אלינו. הטופס מעניק ייפוי כוח לסוכן שבחרת לטיפול בפוליסות שעל שמך.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה למינוי סוכן ביטוח חדש שיטפל בפוליסה שלך בהראל.

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

באפשרותך להגיש בקשה למינוי סוכן חדש בכל עת, באמצעות מילוי טופס מינוי סוכן חדש, הכולל את פרטיך וכן את פרטי הסוכן, מספר הפוליסה שברשותך ועוד.
שים לב: אם בעל הפוליסה אינו המבוטח הראשי, תתבקש להחתים את בעל הפוליסה על המסמך.

​​באפשרותך להגיש את בקשתך באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך, שילווה אותך בתהליך

בדואר, לכתובת: בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211802

בדואר אלקטרוני: agafhaim@harel-ins.co.il

בפקס, למספר: 03-7348169

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס בפקס באמצעות האתר או מוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. עדכון לאחר שעה 15:00 יתבצע למחרת.

אנו נעדכן אותך בנוגע להתקדמות הטיפול בבקשתך באמצעות סוכן הביטוח שלך ו/או באמצעות מכתב שיישלח לביתך בדואר.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • מוקד טלפוני ייעודי לקבלת מענה לעניין ייפוי כוח לבעלי רישיון: 03-9208128
  • סוכן הביטוח שלך

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף