>

במקרים בהם הנך מעוניין לבטל את פוליסת ביטוח החיים או כיסוי מהפוליסה שברשותך, באפשרותך להגיש בקשה לביטול פוליסת הביטוח באמצעות אזור המידע האישי שלך באתר הראל, פקס, דואר אלקטרוני או טלפון.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה לביטול פוליסת הביטוח או הכיסוי הביטוחי למקרה מוות שלך.

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

פוליסת הביטוח למקרה מוות שברשותך מעניקה לך ביטחון כלכלי ותסייע לקרוביך במקרה של מוות, חלילה. מידע מלא על פוליסת הביטוח והכיסויים שברשותך תוכל למצוא באזור המידע האישי​ שלך באתר הראל.

בקשה לביטול הפוליסה כולה תביא לביטול כל הכיסויים הביטוחיים שלך בפוליסה. במקרה שבוטל כיסוי, לא יכוסה מקרה ביטוח שאירע לאחר הביטול ולא תהיה זכאי לקבלת שיפוי או פיצוי כלשהו מכוח אותו כיסוי.

כמו כן, אם בעתיד תבקש להצטרף מחדש לביטוח, הדבר עשוי להיות כרוך בתהליך מחודש של חיתום רפואי או אחר, בקבלת הסכמתה המחודשת של הראל לקבלתך לביטוח ובתנאים ובתעריפים שיהיו נהוגים בחברה ביום בקשתך. בנוסף, ככל שתאושר בקשתך להצטרף מחדש לביטוח, הפוליסה שתופק לך תהיה פוליסה חדשה לכל דבר ועניין.

לפיכך, בטרם תעביר בקשה לביטול פוליסת הביטוח למקרה מוות שלך, אנו ממליצים לך להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך ו/או לפנות לאגף לביטוח חיים בטלפון: 03-7547393 ולקבל הסבר נוסף בנוגע למשמעויות הביטול וסיוע במציאת פתרון חלופי.

לתשומת לבך, אם ברצונך לקבל מידע על כיסוי ביטוחי או פוליסה שביטלת בעבר, תוכל לעשות זאת באמצעות מילוי טופס בירור מידע על כיסוי או פוליסה שבוטלו, המופיע בתחתית העמוד, ושליחתו אלינו.

אם החלטת שברצונך לבטל את פוליסת הביטוח למקרה מוות שלך, באפשרותך להגיש את בקשתך באחת הדרכים הבאות:

הגשת בקשה on-line באמצעות התחברות לאזור המידע האישי באתר הראל, כניסה לפוליסה אותה אתה מעוניין לבטל ומילוי טופס הביטול המקוון

באמצעות מילוי טופס בקשה לביטול פוליסה ושליחתו אלינו:
בפקס, למספר: 03-7348169
בדואר אלקטרוני, לכתובת: agafhaim@harel-ins.co.il

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס באמצעות האתר או מוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. טופס שיישלח לאחר השעה 15:00 יעודכן במערכת ביום העסקים שלמחרת.

פנייה למוקד שירות הלקוחות, בטלפון: 2735*

בקשות ביטול באמצעות סוכן ביטוח או חברת ביטוח, בהתאם להוראות סעיף 8 לחוזר צירוף לביטוח, יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרונית הייעודית:

bitulprat@harel-ins.co.il 

  • בקשתך תועבר לטיפול בהתאם להוראות הדין ותנאי הפוליסה. אם יתגלו נתונים חסרים או שגויים בבקשה, הנדרשים לצורך ביצועה, תישלח אליך הודעה על כך.
  • עם סיום הטיפול בבקשתך, תישלח אליך הודעה בכתב אודות ביצוע הביטול.                                                                      
  • החזר כספי, אם קיים, יועבר אליך באמצעות אמצעי התשלום בו שולמו דמי הביטוח עבור הפוליסה או בדרך אחרת, בהתאם לפרטים המצויים ברשותנו.
  • אם בעתיד תרצה לקבל מידע על הכיסוי הביטוחי או הפוליסה שביטלת, תוכל לעשות זאת באמצעות מילוי טופס בירור מידע על כיסוי או פוליסה שבוטלו, המופיע בתחתית העמוד, ושליחתו אלינו.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באחת הדרכים הבאות: