​​כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח החיים של הראל, באפשרותך לשנות את אמצעי התשלום עבור פוליסת ביטוח החיים שברשותך בכל עת.

ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע. כחלק מתהליך הבקשה, תתבקש למלא טופס עדכון אמצעי תשלום, בהתאם לאופן התשלום שבחרת, ולהעביר לטיפולנו.

פעל בהתאם להנחיות מדריך זה לצורך עדכון אמצעי תשלום עבור פוליסות ביטוח למקרה מוות ו/או למקרה נכות בהראל.

ביטוח החיים בהראל מעניק לך הגנה וביטחון כלכלי במקרה של מוות ו/או נכות.

באפשרותך לעדכן בכל עת את פרטי כרטיס האשראי או הוראת הקבע באמצעותם הנך משלם על פוליסת ביטוח החיים שברשותך.  להגשת הבקשה יש למלא טופס עדכון אמצעי תשלום בהתאם לאופן התשלום שבחרת, ולהעביר לטיפולנו באמצעות סוכן הביטוח שלך או ישירות אלינו למוקד התפעול של הראל.

​​באפשרותך להגיש את בקשתך באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך, שילווה אותך בתהליך

בדואר, לכתובת: בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211802

בדואר אלקטרוני: agafhaim@harel-ins.co.il

בפקס, למספר: 03-7348169

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס בפקס באמצעות האתר או מוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. עדכון לאחר שעה 15:00 יתבצע למחרת.

אנו נעדכן אותך בנוגע להתקדמות הטיפול בבקשתך באמצעות סוכן הביטוח שלך ו/או באמצעות מכתב שיישלח לביתך בדואר.

​​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*