>

​כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח החיים  של הראל, באפשרותך להגדיל את גובה הכיסוי הביטוחי או להוסיף כיסויים נוספים בפוליסה, כרצונך, באמצעות הגשת בקשה להוספה ו/או הגדלה של כיסויים ביטוחיים בפוליסת ביטוח חיים.

פעל בהתאם להנחיות במדריך זה להוספה או הגדלה של כיסויים בפוליסת פרט.

איך נהנים מירידת הריבית בלי לסגור את הכסף? שאלה טובה. הקליקו לתשובה!
לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

פוליסת הביטוח שברשותך מבטיחה לך ביטחון כלכלי ותסייע לך ולקרוביך בעת קרות מקרה הביטוח. לפיכך, בטרם תעביר בקשה להוספה או הגדלה של הכיסויים שבפוליסה, מומלץ שתפנה לסוכן הביטוח שלך או לאגף ביטוח חיים, בטלפון: 03-7547393, לקבלת הסבר בנוגע למשמעות הגשת הבקשה ולקבלת סיוע בהתאמת הכיסויים לצרכיך וליכולותיך.

כחלק מתהליך הבקשה תתבקש למלא טופס בקשה להוספה ו/או הגדלה של כיסויים בפוליסת פרט וכן הצהרת בריאות ולשלוח אלינו באמצעות סוכן הביטוח שלך או באמצעות המוקד התפעולי.

שים לב: במידה ובעל הפוליסה אינו המבוטח הראשי, יש להחתים את בעל הפוליסה בנוסף.

​​​באפשרותך להגיש את בקשתך באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך, שילווה אותך בתהליך

בדואר, לכתובת: בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 10951 רמת גן, מיקוד 5211802

בדואר אלקטרוני: agafhaim@harel-ins.co.il

בפקס, למספר: 03-7348169

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס בפקס באמצעות האתר או מוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. עדכון לאחר שעה 15:00 יתבצע למחרת.

אנו נעדכן אותך בנוגע להתקדמות הטיפול בבקשתך באמצעות סוכן הביטוח שלך ו/או באמצעות מכתב שיישלח לביתך בדואר.

​​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*