פוליסת ביטוח חיים למשכנתא של הראל מבטיחה כי במקרה של פטירת אחד או יותר מהמבוטחים בביטוח המשכנתא, תשולם יתרת המשכנתא לבנק, הנכס ישוחרר משעבוד והמבוטח השני בפוליסה (במידה וקיים) ו/או יורשי הנפטר לא יידרשו להמשך תשלומי המשכנתא.
אם הנך מוטב או יורש של מבוטח שנפטר, פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה כדי לקבל את הפיצוי הכספי. כחלק מהתהליך תתבקש למלא טופס בקשה לפיצוי כספי במקרה מוות, הכולל הצהרת מוטב, ולהציג מסמכים רלוונטיים שונים.​

מתכננים נסיעה לחו"ל? היערכו מראש גם למקרה של ביטול. ריכשו ביטוח ביטול נסיעה מכל סיבה
לרכישה on-line

ככלל, אנו ממליצים שתפנה לסוכן הביטוח שלך או לשירות הלקוחות של הראל בטלפון 2735* לבדיקת זכאותך לקבלת הפיצוי, על-פי תנאי הפוליסה. כך תוכל לקבל הכוונה בתהליך ולמצות את זכויותיך.
לפני הגשת הבקשה ודא כי ברשותך המסמכים הבאים:

 • תעודת פטירה.
 • סיכום מחלה, אם המבוטח נפטר בבית החולים, או דו"ח מגן דוד אדום / דו"ח משטרה, אם המבוטח נפטר בביתו.
 • במקרה שהמוות אירע כתוצאה מתאונה, יש להמציא אישור ממוסד ממשלתי (כגון: משטרת ישראל, המכון לרפואה משפטית, משרד הביטחון וכו') המעיד על נסיבות התאונה.
 • צילום תעודת זהות של המוטבים, טופס הצהרת מוטב חתום וטופס השלמת נתונים לעניין חובת דיווח על חשבונות ונכסים של בעלי אזרחות אמריקאית (FATCA).

בנוסף, בדוק האם נרשמו מוטבים בפוליסה:

 • אם נרשמו מוטבים בפוליסהה – הכספים ישולמו להם ואין צורך במסמכים נוספים.
 • אם לא נרשמו מוטבים בפוליסה – יש להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה, מאושר על-ידי בית משפט מחוזי או בית דין רבני.
 • במקרים בהם המוטבים בפוליסה הינם קטינים ואין להם "אפוטרופוס טבעי" (כלומר, אחד ההורים בעודו בחיים)  – יש להמציא צו מבית משפט הממנה אפוטרופוס לקטינים.

אם למבוטח קיימת פוליסת ביטוח מנהלים, ודא כי ברשותך המסמכים הבאים:

 • טופס 161 – הודעת מעסיק על תשלום מענק עקב פרישה או מוות. טופס זה ימולא בשני העתקים על-ידי המעסיק של המנוח (בעל הפוליסה).
 • אם כספי הפיצויים בפוליסה משולמים לשאריו החוקיים של המנוח, כפי שמצוין בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורין,
  יש להמציא תצהיר מעורך-דין המעיד על זהות השאירים וקרבתם למנוח.​

​באפשרותך להעביר אלינו את הבקשה והטפסים הנדרשים באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח המשווק

בפקס, למספר: 03-7348172

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס בפקס באמצעות מוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870. השירות ניתן 3 שעות לאחר שליחת טופס בין השעות 8:00 ל- 15:00 בימים א' – ה'. פקסים שיישלחו לאחר השעה 15:00 יעודכנו במענה הממוחשב ביום בעסקים הבא.

בדואר, לכתובת: חברת הראל, מחלקת מימוש זכויות חיים, ת"ד 1951, רמת גן, 5211802

באמצעות שירות הלקוחות של חברת הראל בטלפון 2735*

במסרון, למספר: 052-3237169

בדואר אלקטרוני, לכתובת: tvioths@harel-ins.co.il

לאחר קבלת הטופס והמסמכים הנדרשים, נבחן את זכאותך לכיסוי בכפוף לתנאי הפוליסה והגדרותיה. אם זכאותך תאושר לתשלום סכום הביטוח, יישלח אליך כתב קבלה. לאחר שנקבל את כתב הקבלה חתום על-ידי המוטב/ים, נעביר את סכום הביטוח לחשבון הבנק של כל מוטב.
אם אינך זכאי לסכום הביטוח, תישלח לך הודעה מפורטת ומנומקת.

​​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

 • סוכן הביטוח שלך
 • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*

הראל סוויץ' ביטוח רכב - נוסעים מעט, משלמים מעט. לפרטים חייגו: 2010*

בדקו כמה תשלמו