>

להלן מידע שימושי עבור משקיעים ובעלי עניין בהראל חברה לביטוח בע"מ.
המידע כולל דוחות אחרונים של החברה, כמו דוחות כספיים, דוחות חודשיים ודוחות הוצאות ישירות, נהלים ומסמכי מדי​ניות בחברה, כגון מדיניות השקעות, מדיניות הצבעות באסיפה ומדיניות טיפול בחובות בעייתיים, דיווחים, הודעות ופרסומים לציבור מטעם הראל חברה לביטוח בע"מ ועוד.​​