ועדות הראל חברה לביטוח והחברים בהן

​​ועדת ביקורת

 • אפרים דרור- יו"ר (דב"ת)
 • אודי ניסן (דב"ת)
 • מישל דהן (דב"ת)
 • מירי לנט שריר (דב"ת)
 • אלי דפס

ועדת הביקורת מתכנסת בהתאם לצורכי החברה ולפחות שש פעמים בשנה.

ועדה לניהול סיכונים

 • יוני טל - יו"ר (דב"ת)
 • אפרים דרור (דב"ת)
 • אודי ניסן  (דב"ת)
 • בן המבורגר
 • אלי דפס

ועדת ניהול סיכונים מתכנסת בהתאם לצורכי החברה ולפחות פעמיים בשנה.

ועדת איתור

 • אפרים דרור- יו"ר (דב"ת)
 • אודי ניסן (דב"ת)
 • אלי דפס

ועדת האיתור מתכנסת בהתאם לצורכי החברה.

ועדת התגמול המשותפת של הגופים המוסדיים בהראל

 • אודי ניסן - יו"ר (דב"ת)
 • יוני טל (דב"ת)
 • מישל דהן (דב"ת)
 • אפרים דרור(דב"ת)
 • מירי לנט שריר (דב"ת)

ועדת התגמול מתכנסת בהתאם לצורכי החברה.

ועדת השקעות תלויות תשואה (עמיתים)

 • משה דברת - יו"ר 
 • דורון כהן - סגן יו"ר
 • יובל ברונשטיין
 • ריקי גרנות
 • מישל דהן

ועדת השקעות תלויות תשואה (פוליסות משתתפות ברווחים) מתכנסת בדרך כלל בתדירות של אחת לשבועיים וכן בהתאם לצורכי ההשקעות של החברה.

ועדת השקעות שאינן תלויות תשואות (נוסטרו)

 • אודי ניסן - יו"ר
 • אפרים דרור
 • יאיר המבורגר
 • שמעון אלקבץ
 • נטלי משען זכאי
 • אורי שור
 • בן המבורגר
 • רם גבל

ועדת ההשקעות שאינן תלויות תשואה (נוסטרו) מתכנסת בדרך כלל בתדירות של אחת לחודש וכן בהתאם לצורכי ההשקעות של החברה. 

ועדת משנה לאשראי

 • אודי ניסן - יו"ר
 • קותי גביש
 • משה דברת
 • יאיר קפלן
 • רונן וולפמן

ועדת האשראי מתכנסת בדרך כלל בתדירות של אחת לשבועיים וכן בהתאם לצורכי החברה.

כלים נוספים