ועדות הראל חברה לביטוח והחברים בהן

ועדת ביקורת

 • פרופ' ישראל גלעד (דח"צ) - יו"ר
 • אודי ניסן (דח"צ)
 • אפרים דרור (דח"צ)
 • מירי לנט שריר (דח"צ)
 • אלי דפס

ועדת הביקורת מתכנסת בהתאם לצורכי החברה ולפחות שש פעמים בשנה.

ועדה לניהול סיכונים

 • פרופ' ישראל גלעד  - יו"ר (דח"צ)
 • אודי ניסן  (דח"צ)
 • אפרים דרור (דח"צ)
 • ליאורה קבורס הדר
 • אלי דפס

הוועדה לניהול סיכונים מתכנסת בהתאם לצורכי החברה ולפחות פעמיים בשנה.

ועדת איתור

 • אפרים דרור- יו"ר (דח"צ)
 • ישראל גלעד (דח"צ)
 • אודי ניסן (דח"צ)
 • אלי דפס

ועדת האיתור מתכנסת בהתאם לצורכי החברה.

ועדת התגמול המשותפת של הגופים המוסדיים בהראל

 • פרופ' ישראל גלעד (דח"צ) - יו"ר
 • אודי ניסן (דח"צ)
 • אפרים דרור(דח"צ)
 • מירי לנט שריר(דח"צ)
 • חוה פרידמן שפירא (דח"צ)

ועדת התגמול מתכנסת בהתאם לצורכי החברה.

ועדת השקעות תלויות תשואה (עמיתים)

 • משה דברת - יו"ר 
 • דורון כהן - סגן יו"ר
 • יובל ברונשטיין
 • ריקי גרנות
 • גילי כהן

ועדת השקעות תלויות תשואה (פוליסות משתתפות ברווחים) מתכנסת בדרך כלל בתדירות של אחת לשבועיים וכן בהתאם לצורכי ההשקעות של החברה.

ועדת השקעות שאינן תלויות תשואות (נוסטרו)

 • אודי ניסן (דח"צ) - יו"ר
 • אפרים דרור (דח"צ)
 • יאיר המבורגר
 • שמעון אלקבץ
 • נטלי משען זכאי
 • אורי שור
 • בן המבורגר

ועדת ההשקעות שאינן תלויות תשואה (נוסטרו) מתכנסת בדרך כלל בתדירות של אחת לחודש וכן בהתאם לצורכי ההשקעות של החברה. 

ועדת משנה לאשראי

 • עופר ארדמן  - יו"ר
 • אודי ניסן
 • קותי גביש
 • משה דברת
 • יאיר קפלן

ועדת האשראי מתכנסת בדרך כלל בתדירות של אחת לשבועיים וכן בהתאם לצורכי החברה.

כלים נוספים