חברי הנהלה בכירה ונושאי משרה בכירה בהראל חברה לביטוח בע"מ

 • מישל סיבוני – מנכ"ל
 • דורון גינת – משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת חסכון ארוך טווח
 • אלון אלירז – משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת הבריאות
 • אריק פרץ – משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת כספים ומשאבים
 • סמי בבקוב – משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת השקעות
 • שגיא יוגב – משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת ביטוח כללי
 • נטלי משען זכאי – משנה למנכ"ל, יועצת משפטית ומנהלת חטיבת שירות
 • אריה וירצבורגר – משנה למנכ"ל, אקטואר ראשי
 • שלמה פוקס - משנה למנכ"ל, סגן מנהל חטיבת ביטוח כללי
 • ניר כהן – משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת מטה
 • סמי בסט - משנה למנכ"ל,  מנהל פיתוח עסקי חו"ל
 • אייל אפרת - משנה למנכ"ל, מנהל מערכות מידע
 • יורם אברהם - משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת משאבי אנוש
 • רועי שקד - משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת דקלה, תביעות סיעוד, חיים ותאונות אישיות
 • אדם פולצ'ק - משנה למנכ"ל, ראש חטיבת הדגיטל
 • אסנת מנור זיסמן – סמנכ"ל בכיר, מבקרת פנים
 • שלומית זק"ש אנגל – סמנכ"ל בכיר, מנהלת כספים
 • אדוה ענבר – סמנכ"ל בכיר, מנהלת סיכונים

כלים נוספים