חברי דירקטוריון

  • יאיר המבורגר, יו"ר הדירקטוריון
  • מרים מילה
  • יואב מנור
  • ליאורה קבורס הדר
  • אלי דפס
  • בן המבורגר
  • פרופ' ישראל גלעד (דח"צ)
  • פרופ' אודי ניסן (דח"צ)
  • אפרים דרור (דח"צ)
  • מירי לנט שריר (דח"צ)

דירקטוריון החברה מתכנס בהתאם לצורכי החברה ולפחות 12 פעמים בשנה.

כלים נוספים