>

​כמבוטח בפוליסה של הראל באפשרותך לבצע משיכה חלקית או מלאה של כספי הפיצויים ו/או כספי התגמולים שנצברו בפוליסה שלך, לאחר סיום עבודתך כשכיר אצל מעסיק מסוים, בכפוף לתקנות, להוראות החוק ולפקודת מס הכנסה.
היות וכספי הפיצויים וכספי התגמולים בפוליסה שלך מהווים מרכיב משמעותי בחיסכון שלך לפנסיה, ובנוסף יתכן והם יהיו חייבים במס על-פי תקנות מס הכנסה, חשוב כי תקרא מדריך זה ותתייעץ עם סוכן הביטוח שלך / היועץ הפנסיוני שלך בטרם משיכת הכספים.
פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה למשיכת כספי הפיצויים ו/או התגמולים מהפוליסה שלך.

לצורך משיכה של כספי החיסכון בפוליסת ביטוח החיים הפנסיוני שלך, עליך לשלוח אלינו את המסמכים הבאים:

  • טופס בקשה לפדיון מלא וחתום על-ידך (שים לב למלא את הטופס המתאים לך, כשכיר או כעצמאי)
  • צילום תעודת זהות של בעל החשבון
  • צילום המחאה או אישור חשבון בנק אליו הנך מעוניין להעביר את סכום המשיכה (לצורך אימות פרטי חשבון הבנק)

אנו ממליצים לך לפנות לסוכן הביטוח שלך על-מנת שילווה אותך בתהליך הפדיון ויסייע לך במימוש זכויותיך.

באפשרותך להעביר אלינו את טופס הפדיון החתום והמסמכים הנוספים באחת מהאפשרויות הבאות:

בפקס, למספר: 03-7348169

בדואר אלקטרוני, לכתובת: agafhaim@harel-ins.co.il

בדואר, לכתובת: אבא הלל 3, רמת –גן, אגף ביטוח חיים, הראל חברה לביטוח

סכום הכסף יועבר לחשבון אשר ציינת בטופס הפדיון ​לאחר הגעת המסמכים למשרדינו ובהתאם למפורט בתנאי הפוליסה והגדרותיה.

​​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*