>

כמבוטח בפוליסת ביטוח חיים פנסיוני מסוג פוליסת מנהלים או פוליסת תגמולים לעצמאים של הראל (למעט פוליסות שהופקו בין השנים 1992-2003 (קרן י')), באפשרותך לבחור בין מגוון מסלולי השקעה עם שיעורי חשיפה שונים למניות, מסלולי השקעה סולידיים ללא חשיפה למניות ומסלולי השקעה עם חשיפה לשווקים מחוץ לישראל.

בכל עת באפשרותך לשנות את מסלול ההשקעה שבחרת ואף לחלק את כספיך לעד חמישה מסלולי השקעה שונים. כך תוכל לקבוע את רמת הסיכון המתאימה לך, בהתאם לצרכיך, לרצונותיך ולציפיותיך משוק ההון. 

פעל בהתאם להנחיות במדריך זה לשינוי מסלול ההשקעה שלך.

אם ברשותך פוליסת ביטוח חיים פנסיונית אחרת, עיין במדריך שינוי מסלול השקעה בפוליסה שהופקה בין השנים 1992-2003 (קרן י').

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

באפשרותך להגיש את הבקשה באמצעות מילוי טופס בקשה ייעודי לשינוי הרכב ההשקעה.

לתשומת ליבך,

  • אם ברשותך פוליסה הכוללת פיצויים אצל מעסיק נוכחי וברצונך לעבור למסלול השקעה השונה ממסלול ברירת המחדל, השינוי יתבצע רק לאחר אישור המעסיק (עליך להחתים את המעסיק בסעיף ד' בטופס הבקשה). אם הפוליסה כוללת את סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, אין צורך באישור המעסיק.
  • באפשרותך לקבוע מסלולי השקעה שונים לפיצויים ולתגמולים. 
  • הטיפול בבקשות לשינוי מסלול השקעה מתבצע תוך שלושה ימי עסקים מיום קבלת הבקשה במשרדי הראל, עד השעה 18:30.

לפרטים נוספים, פנה לסוכן הביטוח שלך, שיעניק לך את כל המידע הנחוץ וילווה אותך בתהליך הגשת הבקשה.

​​​באפשרותך להגיש את בקשתך באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך, שילווה אותך בתהליך

בדואר, לכתובת: בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 10951 רמת גן, מיקוד 5211802

בדואר אלקטרוני: agafhaim@harel-ins.co.il

בפקס, למספר: 03-7348169

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס בפקס באמצעות האתר או מוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. עדכון לאחר שעה 15:00 יתבצע למחרת.

אנו נטפל בבקשתך בתוך שלושה ימי עסקים מיום קבלתה במשרדינו. מועד הקבלה יהיה יום עסקים עד השעה 18:30. בקשה שתגיע לאחר שעה זו תיחשב כאילו הגיעה ביום העסקים שלמחרת.​

אנו נעדכן אותך בנוגע להתקדמות הטיפול בבקשתך באמצעות סוכן הביטוח שלך ו/או באמצעות מכתב שיישלח לביתך בדואר.

​​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*