​אחד משלושת אפיקי ההשקעה במסגרת מודל ההשקעה והסיכון המותאם לגיל החוסך. המסלול מיועד לעמיתים בני 60 ומעלה, שהצטרפו למודל ההשקעה תלוי גיל וכן לעמיתים המעוניינים בהשקעה באג"ח עם חשיפה נמוכה יחסית למניות.

​החל מינואר 2016, מבוטח חדש שיצטרף לפוליסת ביטוח חיים פנסיוני ולא יבחר אפיק השקעה, יצורף באופן אוטומטי למודל השקעה תלוי גיל, למסלול המותאם לגילו.

מסלול לבני 60 ומעלה (9564) (נכון לתאריך 31/03/2021) לתשואות כל המסלולים

 • 2.15% תשואה מתחילת שנת 2021
 • 13.58% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 4.4% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 4.49% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 4.46 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
 • ​למי מיועד אפיק ההשקעה?

  מודל השקעות תלוי גיל מיועד לשכירים ולעצמאים, המעוניינים במדיניות השקעה וסיכון המותאמים לגילם.

  המסלול מיועד לעמיתים בני 60 ומעלה שהצטרפו למודל תלוי גיל וכן לכל עמית בכל גיל אשר מעונין לחסוך ולהשקיע באג"ח עם חשיפה נמוכה יחסית למניות.

  עמית החוסך במסלול כברירת מחדל, אשר הגיע לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילו, ישויך לאותו מסלול ברירת מחדל אחר ביום ה-7 לחודש (או ביום העסקים שלאחריו, אם ה- 7 לחודש אינו יום עסקים) שלאחר החודש בו חל יום הולדתו של המבוטח, בהתאם לתאריך שמסר לחברה. למען הסר ספק יובהר כי לעניין סעיף זה יחושב גילו של המבוטח בפועל ולא כאמור בהגדרת "גיל המבוטח" בתנאי הפוליסה.
  עמית לא רשאי לעבור למסלול השקעה במסגרת המודל שאינו מתאים לגילו או להישאר במסלול כאמור.

  מדיניות השקעה

  הנכסים של המסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות בהתחשב, בין היתר, שהמסלול לעמיתים בגילאי 60 ומעלה.

  איך משנים מסלול השקעה?

  באפשרותך לעבור בין מסלולי השקעה On-line בקלות ובמהירות, ללא עמלות וללא תשלום מס רווח הון. למידע נוסף עיין במדריך שינוי מסלול השקעה בביטוח חיים פנסיוני.

  איך מצטרפים?

  מומלץ לפנות לסוכן הביטוח אשר יסייע לך לבחור את מסלול החיסכון וההשקעה המתאים עבורך. למידע נוסף ולאפשרויות הצטרפות נוספות עיין במדריך ההצטרפות לפוליסת ביטוח חיים פנסיוני.

כלים נוספים

ביטוח חיים פנסיוני - מודל השקעה תלוי גיל, מסלול לבני 60 ומעלה

נושאים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף