​אחד מבין עשרת מסלולי ההשקעה האפשריים לבחירה על ידך בתכנית "More לעצמאים", אשר בה החיסכון שלך נשאר נזיל וניתן למשיכה בכל עת והמעבר בין מסלולי ההשקעה אפשרי ללא תשלום מס רווח הון.  במסלול השקעה זה, לפחות 80% מהנכסים מושקעים באג"ח של חברות בישראל ומחוץ לישראל.

 • לפחות 80% מהנכסים מושקעים באג"ח חברות
 • מיועד למעוניינים בחיסכון והשקעה באג"ח חברות עם סיכון בינוני​

תשואות ביטוח חיים פנסיוני- הראל מסלול אג"ח קונצרני (נכון לתאריך 31/03/2021) לתשואות כל המסלולים

 • 1.19% תשואה מתחילת שנת 2021
 • 12% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.45% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 3.8% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 4.65 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
 • למי מיועד המסלול?

  המסלול מיועד לחוסך ולמשקיע המעוניין בהשקעה בתיק אג"ח מנוהל של חברות (קונצרנים) בישראל ומחוץ לישראל.

  מדיניות השקעה

  מסלול השקעה עם חשיפה לאג"ח חברות: סחירות ושאינן סחירות, ניירות ערך מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופיקדונות.

  חשיפה למט"ח

  במסלול השקעה זה החשיפה למט"ח הנה 3.54%.

  איך משנים מסלול השקעה?

  באפשרותך לעבור בין מסלולי השקעה און ליין, בקלות ובמהירות, ללא עמלות וללא מס רווח הון. למידע נוסף לחץ על "בקשות ושינויים" בתפריט העליון.
   

  איך מצטרפים?

  מומלץ לפנות לסוכן הביטוח אשר יסייע לך לבחור את מסלול החיסכון וההשקעה המתאים עבורך. למידע נוסף ולאפשרויות הצטרפות נוספות לחץ על "כיצד מצטרפים?" בתפריט​ העליון.
 • ​עיקרי הפוליסה

  בהראל More לעצמאים אתה בוחר את מסלול הקצבה החודשית התואם את תוכניותיך כעצמאי:

  • קצבה חודשית מגיל פרישה ולמשך כל ימי חייך, ולא פחות מ-240 תשלומי קצבה חודשיים, לך או למוטביך הזכאים להמשיך ולקבל את הקצבה גם במקרה פטירה. במסלול זה עומדות לרשותך אפשרויות המרה לסכום חד-פעמי (היווּן) של 25% מסכום הקצבה המיועד לתקופה של עד 5 שנים. במקביל אתה ממשיך ליהנות מקצבה חודשית מתוך יתרת הסכום.
  • קצבה חודשית לכל ימי חייך מגיל פרישה מהעבודה, ובמקרה פטירה – המשך תשלום מלוא הקצבה או 60% מהקצבה לבן/בת הזוג, לפי התנאים שבחרת בתוכנית הביטוח שלך.
  • קצבה חודשית לכל ימי חייך מגיל פרישה, ללא תקופת הבטחה מינימלית.

  פוליסת More לעצמאים קצבה לא משלמתהראל More לעצמאים קצבה לא משלמת מיועדת להפקדות של כספי פיצויים בלבד  וכן להעברת כספים שנצברו עד 31 בדצמבר 2007 בקופות גמל הוניות שאינן למטרת קצבה. בהראל  More לעצמאים קצבה לא משלמת הכספים הנצברים בפוליסה מועברים בגיל פרישה לתוכנית המשך המשלמת קצבה, במסלולי קצבה ייעודיים.

  יתרונות הפוליסה ​

  מסלול ייחודי – More דינמי לעצמאיםבמסלול More דינמי לעצמאים אתה נהנה מכל התנאים המשופרים של תוכנית הביטוח הפנסיוני, וכן מהטבות בדמי הניהול, מתנאים ייחודיים המעניקים לך "מטרייה חיתומית" (הסבר בסעיף 3 בהמשך) ומהקדמת תשלום סכום הביטוח במקרה של מחלה סופנית, כמפורט:

  • סכום הביטוח המינימלי למקרה פטירה במסלול More דינמי לעצמאים הוא 500,000  שקל.
  • במסגרת מסלול More דינמי לעצמאים אתה נהנה מדמי ניהול פוחתים: על כל 200,000 שקל חיסכון שצברת בפוליסה תוענק לך הנחה בשיעור 10% מדמי הניהול ההתחלתיים על החיסכון המצטבר, עד לדמי ניהול מזעריים בשיעור שנתי של 0.525%.
  • מטרייה חיתומית המקנה לך יתרונות חשובים:
   • הגדלת סכום הביטוח למקרה פטירה במהלך 5 שנות הביטוח הראשונות בשיעור שנתי של עד 15%, בלי צורך בהוכחת מצב הבריאות.
   • הקדמת התשלום של עד מחצית סכום הביטוח בפוליסה ועד לתקרה של 250,000 שקל במקרה של מחלה סופנית.

  מסלולי השקעה לבחירתך בהתאמה אישיתבהראל More לעצמאים אתה עצמאי לשלב בין מסלולי השקעה וליצור תמהיל השקעה מיטבי התפור למידותיך ומותאם ליכולותיך ולהשקפת עולמך ביחס למידת הסיכון שבהשקעה. באפשרותך לבחור את סוג ההשקעה בשוק ההון ואת הנתח המנייתי של ההשקעה. כמו-כן מוצעים לך מסלולי השקעה במטבע חוץ או באפיקי השקעה שקליים, צמודי מדד, השקעה באיגרות חוב מיועדות ועוד.

  ניידות מרבית פטורה מעמלות במעבר בין מסלולי השקעהעם הראל More לעצמאים אתה יכול לבחור את מסלולי ההשקעה שלך ולנהל את הכספים שלך ברמת הגמישות והנגישות המתאימות לך ביותר. אתה עצמאי לשלב ולנוע בין המסלולים וכך ליצור שילוב מיטבי המתאים לך אישית. המעבר בין המסלולים אינו מוגבל, ואינו כרוך בעמלה או בהליך מעבר בין קופות.

  משיכת ערך הפדיוןבהגיעך לגיל פרישה, באפשרותך למשוך את ערך הפדיון שבקופה, משיכה חלקית או מלאה, במצבים שבהם נזקפים לזכותך:

  • כספים שהצטברו מעבר לסכום הנדרש להבטחת הקצבה המינימלית הקבועה בפוליסה.
  • כספים שמקורם בהעברות של הפקדות לקופת גמל לקצבה מתקופה שלפני 30 באפריל 1997 או הפקדות שלפני 1 בינואר 2000 לפוליסות ביטוח שהוצעו לפני 30 באפריל 1997.

  הטבות מסבהראל מגוון לעצמאים אתה נהנה מהטבות במס הכנסה הן בעת ההפקדה והן בעת קבלת הקצבה ומשיכת הכספים המגיעים לך עם הגיעך לגיל פרישה.

  דמי ניהול קבועיםדמי הניהול בתוכנית הראל מגוון לעצמאים הם בשיעור קבוע לכל משך התוכנית, ונגבים מהפרמיה ומהחיסכון הצבור.

  הגנות ביטוחיותבמסגרת הראל More לעצמאים תוכל לרכוש הרחבות לביטוח, ובכלל זה פיצוי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה, ובמקביל המשך תשלום הפרמיה על ידי הראל, וכן תשלום סכום ביטוח למוטבים במקרה פטירה במהלך תקופת הביטוח. רכישת ההרחבות תמורת תוספת פרמיה אפשרית מתוך ההפקדה לחיסכון, באישור הראל. 

  מידע אישי יומי מקוון (On line)בהראל More לעצמאים הגישה המקוונת שלך למעקב אחר הביצועים בתוכניתך האישית היא על בסיס יומי. העדכון המקוון מאפשר לך מהירות תגובה גבוהה לשינויים בשוק ההון.

  ניידות בין תוכניותגם אם יש לך חיסכון פנסיוני אחר, באפשרותך להעביר את הכספים שצברת להראל More לעצמאים בקלות וביעילות מרבית.

כלים נוספים

ביטוח חיים פנסיוני - הראל מסלול אג"ח קונצרני

נושאים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף