>

שאלות ותשובות בנושא איחוד קרנות הפנסיה

 

במהלך חודש יולי 2016 נשלח אליך מכתב המודיע לך על תהליך איחוד חשבונות שעתיד להתבצע בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה- 2005 (להלן: "חוק קופות הגמל"). המכתב שנשלח אליך הינו השלב הראשון בתהליך, שמטרתו איתור כל החשבונות הפעילים / לא פעילים שברשותך בקרנות הפנסיה השונות.

מחפשים חיסכון לטווח ארוך? הצטרפו לקופת גמל או ביטוח מנהלים בהראל >>​

  • האם התהליך כרוך בתשלום?

      התהליך אינו כרוך בתשלום.

  • האם תהליך איחוד חשבונות רלוונטי גם למוצרים נוספים?

       התהליך רלוונטי לקרנות הפנסיה החדשות בלבד.

  • האם התהליך יחול על כל המבוטחים? איך אדע אם יחול עלי?

   תהליך איחוד חשבונות יחול על כל המבוטחים העומדים בשני התנאים להלן:
   א.   ברשותם לפחות קרן אחת פעילה (קרן בה הופקדו כספים בחודשים יולי-אוגוסט 2016).

      ב.   ברשותם לפחות קרן אחת לא פעילה (קרן שאין בה כיסוי ביטוחי ולא הופקדו בה כספים מחודש ספטמבר 2015).

  אם הינך עומד בשני התנאים לעיל, הליך איחוד חשבונות יחול עליך, ככל שלא תביע התנגדות בכתב.

  • מדוע מבוצע תהליך איחוד החשבונות?

   התהליך מבוצע בהתאם להוראות חוק קופות הגמל במטרה לרכז את כל חשבונותיך בקרנות הפנסיה השונות תחת "קורת גג אחת".
  • כיצד יתבצע תהליך איחוד החשבונות?

   בשלב הראשון נשלח אליך מכתב המיידע אותך אודות העברת פרטי חשבונותיך לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לצורך איתור חשבונות פעילים / לא פעילים בקרנות הפנסיה. באפשרותך להתנגד להעברת פרטיך כאמור. במקרה כזה תהליך איחוד החשבונות לא יחול עליך.
   בשלב הבא ובאם הינך עומד בשני התנאים האמורים בסעיף 4 לעיל, תישלח אליך הודעה נוספת מהקרן הפעילה ובה תעודכן  אודות העברת הכספים הצבורים בחשבונך בקרן הפנסיה הלא פעילה לחשבונך בקרן הפנסיה הפעילה. גם בשלב זה תוכל להתנגד לביצוע העברת הכספים כאמור.

  • אני לא מעוניין באיחוד חשבונות. מה עלי לעשות?

   בכל שלב בתהליך תישלח אליך הודעה לגבי השלב הנוכחי והאפשרויות העומדות בפניך, לרבות האפשרות להתנגד להמשך התהליך. אם אינך מעוניין לבצע איחוד חשבונות הינך רשאי לשלוח את התנגדותך באחת מהדרכים המפורטות בהודעה שנשלחה אליך בהתאם למועד המצוין במכתב שנשלח אליך.
  • כיצד אדע היכן ישנם חשבונות לא פעילים על שמי בקרנות הפנסיה?

   בשלב הראשון יועברו פרטיך לממונה על מנת לאתר קיום חשבונות לא פעילים על שמך. בשלב השני ובמידה וימצאו חשבונות כאמור, תישלח אליך הודעה מהקרן שבה הינך פעיל אודות כוונתה לבצע איחוד חשבונות ופירוט החשבונות הלא פעילים על שמך.
  • באילו מקרים לא יתבצע איחוד חשבונות?

   קיימים מספר מקרים בהם לא תבוצע העברת כספים מהקרן הלא פעילה לקרן הפעילה:
     א.   במקרה שבו הגשת בקשה לקבלת קצבת נכות או שהינך מקבל קצבת נכות מקרן הפנסיה.
     ב.   במקרה שהוטל עיקול / צו שיפוטי / שעבוד על חשבונך בקרן הפנסיה הלא פעילה.
     ג.    במקרה בו התחלת לקבל קצבת זיקנה.
     ד.   במקרה פטירה או סגירת חשבונך בקרן הפנסיה.
     ה.   במקרה בו קיימת יתרת הלוואה שטרם נפרעה בחשבונך בקרן הפנסיה הלא פעילה.  
     ו.    במקרה בו קיימת בקשת איחוד חשבונות נוספת.
     ז.    במקרה בו הינך עמית פעיל בקרן המקיפה ועמית לא פעיל בקרן הכללית.
     ח.   במקרה בו הופקדו כספים בחודש אחד לפחות מתוך 4 חודשים שקדמו למועד בקשת העברת כספים.

  • מתי אמור להתבצע איחוד החשבונות לחשבוני בקרן הפנסיה?

   שלב איחוד החשבונות מבוצע במספר פעימות וזאת בהתאם למועד הפיכת החשבונות לחשבונות לא פעילים (מהמוקדם ביותר ועד המאוחר ביותר) ויתבצע בין החודשים נובמבר 2016 ועד אוקטובר 2017.

      בטרם יבוצע איחוד החשבונות, תישלח אליך הודעה על כך ובאפשרותך להתנגד למהלך זה.

  • איך אדע כמה כסף יועבר במסגרת המהלך?

   באפשרותך לפנות לקרנות הפנסיה בהן יש לך חשבונות לא פעילים ולקבל מידע אודות הסכומים הצבורים בהם. לחילופין, באפשרותך לקבל מידע אודות כלל קרנות הפנסיה שברשותך (פעילות ולא פעילות) באמצעות פנייה ישירה למסלקה הפנסיונית בכתובת:  www.swiftness.co.il.
  • לאיזה מסלול ביטוח / השקעה בקרן הפעילה יועברו הכספים?

   הכספים יועברו למסלול הביטוח ואפיק ההשקעה העדכניים בקרן הפנסיה בה הינך פעיל.
  • כיצד איחוד החשבונות ישפיע על דמי ניהול?

      שיעור דמי הניהול בחשבונך בקרן הפעילה לא יושפע בעקבות איחוד חשבונות לא פעילים.

  • כיצד איחוד החשבונות ישפיע על הכיסוי הביטוחי?

   הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה בה הינך פעיל עשוי לגדול כתוצאה מאיחוד החשבונות. עם זאת כיוון שאין ברשותנו את הנתונים אודות חשבונך בקרן הלא פעילה לא ניתן לחזות את השפעת איחוד החשבונות על הכיסוי הביטוחי.

  • יש ברשותי יותר מקרן פעילה אחת. כיצד אדע לאן יועברו הכספים?

   במקרה כאמור, תישלח אליך הודעה מכל אחת מקרנות הפנסיה בה הינך פעיל אודות הקרנות הלא פעילות שברשותך. לאחר קבלת ההודעות, יהיה עליך להחליט לאיזו קרן ברצונך לאחד את הכספים. ככל שלא תתקבל בקשתך באופן יזום, לא יבוצע הליך איחוד חשבונות בחשבונך.

כלים נוספים