​במדריך זה נסביר בקצרה על תחום קרנות הפנסיה ונצביע על סוגיות חשובות שעל החוסך להתייחס אליהן, כדי לבחור בקרן המתאימה לצרכיו הייחודיים וכדי להגדיל את רווחיות החיסכון.

מחפשים חיסכון לטווח ארוך? הצטרפו לקופת גמל או ביטוח מנהלים בהראל >>​


סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

קרן פנסיה היא אחד מאפיקי החיסכון לטווח ארוך הנהוגים בישראל. מדובר בקופת חיסכון המעניקה לחוסך בה פנסיה חודשית מגיל הפרישה: 64 לאישה ו-67 לגבר. קרן הפנסיה המקיפה של הראל כוללת רכיב ביטוחי מובנה המעניק כיסוי למקרה של נכות ולמקרה פטירה.

 • רכיב ביטוחי: הרכיב הביטוחי בקרן הפנסיה נועד להעניק תגמול כספי במקרי נכות ואובדן כושר עבודה, וכן פנסיית שאירים במקרה פטירה, גם אם אירעו לפני גיל הפרישה הנהוג בקרנות הפנסיה.
 • מבנה שיתופי: המצטרפים לקרן משלמים לקופה משותפת, המבטיחה את זכויותיהם העתידיות לקצבת זקנה באמצעות תקנון הקרן. התקנון הוא מסמך משפטי, מאושר על-ידי משרד האוצר, המסדיר את זכויות המבוטחים בקרן הפנסיה. 
 • עלות למבוטח: הודות לעקרון ההדדיות של הקרן, העלויות למבוטח נמוכות בהשוואה לאפיקים ביטוחיים אחרים.
 • ניהול סיכונים בגיבוי חברת ביטוח מובילה: קרן הפנסיה פועלת על בסיס ביטוח הדדי - עקרון המחייב את הראל, כחברת הביטוח המנהלת את הקרן, לפעול באחריות בכל הנוגע לניהול הסיכונים הביטוחיים (אובדן כושר עבודה ומוות), ובנאמנות מלאה לעמיתי הקרן.
 • פיקוח ממשלתי: קרן הפנסיה של הראל מפוקחת ומבוקרת על-ידי משרד האוצר.
 • סבסוד ממשלתי: בקרן הפנסיה המקיפה קיים סבסוד ממשלתי המאפשר השקעה של 30% מנכסי הקרן באגרות חוב ממשלתיות מבטיחות תשואה.

קרן פנסיה חדשה מקיפה - הראל פנסיה

נוסדה ב-1 בינואר 1995. מאפיינים עיקריים:

 • שלושה רכיבים: בסוג זה של קרנות יש רכיב חיסכון לצד רכיבי ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה ולמקרה פטירה.
 • בחירה של אפיקי השקעה: קרן הפנסיה החדשה המקיפה מציעה לחוסך כמה אפיקי השקעה לבחירתו, לפי התפלגות מובנית: 70% מכספי הקרן מושקעים בשוק ההון ועד 30% מנכסיה מושקעים באיגרות חוב (אג"ח) ממשלתיות, בריבית ריאלית שנתית מובטחת של 4.8%.

 

קרן פנסיה חדשה כללית - הראל כללית משלימה

נוסדה ב-1 בינואר 1995. מאפיינים עיקריים:

 • בקרן הכללית קיים מסלול לחיסכון בלבד ללא כיסויים ביטוחיים. בנוסף, קיימים מסלולי ביטוח משלימים לקרן המקיפה.
 • אפיק ההשקעה: הקרן משקיעה 100% מנכסיה בשוק ההון.

 

קרן פנסיה ותיקה - עתידית

סגורה להצטרפות מה- 1 בינואר 1995. מאפיינים עיקריים:

בקרן הפנסיה הוותיקה, עתידית, קיימים שני מסלולים:

 1. מסלול יסוד - לחיסכון בלבד.
 2. מסלול מקיף - מסלול הכולל כיסויים ביטוחיים וחיסכון לפנסיית הזיקנה.

מלבד שלושת הקרנות הללו, קיימים הסדרי פנסיה תקציבית מטעם מעסיקים שונים, ובייחוד במגזר הציבורי.


אולי יעניין אתכם