>

קיבלתם את דוח הפנסיה השנתי? שווה בדיקה

 

​​​​​בסוף חודש מרץ כולנו נקבל לתיבת המייל, לטלפון הנייד או לכתובת המגורים שלנו את דוח הפנסיה השנתי. הכנו עבורכם מדריך הכולל מספר נושאים והיבטים שכדאי לבחון ולבדוק  בדוח השנתי

 • 36817.4_Banner_b_sofi.jpg

  בדקו את הפרטים האישיים

  בדקו שדרכי ההתקשרות (דוא"ל אלקטרוני, מס' נייד וכתובת מגורים), מצבכם המשפחתי ושם המעסיק המופיעים בדוח מעודכנים ונכונים.  ​


  בדקו את ההפקדות

  וודאו שכל ההפקדות החודשיות נרשמו כמו שצריך במהלך תקופת הדוח וכמו שהופיעו בתלוש השכר שלכם.  מצאתם טעות? פנו למעסיק או לחברתנו (לפי העניין) לטובת המשך בירור ובדיקת הדברים.


  אם אתם בין עבודות

  החל מהמועד שבו הופסקו ההפקדות לקרן הפנסיה, ובהתאם להוראות תקנון הקרן, הכיסוי הביטוחי למקרה נכות ו/או פטירה יישמרו לחמישה חודשים מלאים ורצופים, תקופה זו מוגדרת כתקופת ארכת הביטוח. במהלך תקופה זו, דמי ביטוח ייגבו מתוך רכיב התגמולים בקרן. כדי שהזכויות לא ייפגעו בתום תקופה זו, באפשרותכם לשמור על הרצף הביטוחי בקרן באופן הבא:

  1. להמשיך להעביר הפקדות לקרן הפנסיה באופן עצמאי.

  2. להורות לנו לגבות דמי ביטוח ממרכיב התגמולים בקרן הפנסיה, או לחלופין להפקיד לקרן הפנסיה הפקדה בגובה דמי הביטוח שהיו נגבים מכם אם לא הייתם מפסיקים הפקדות לקרן. הסדר זה מוגדר כהסדר ביטוח.

  שימו לב שהסדר זה ייעשה לא מאוחר מתום תקופת ארכת הביטוח. במהלך תקופת ההסדר יראו אתכם כעמיתים מבוטחים לכל דבר ועניין בהתאם לשכר הקובע ולהיקף הכיסוי הביטוחי אשר היו לכם לפני שהופסק תשלום דמי הגמולים. 

  כדי להצטרף להסדר, באפשרותכם להעביר אלינו טופס בקשה לשמירת זכויות או באמצעות כניסה לאזור האישי.​


  ​מעוניינים להצטרף לקרן הפנסיה של הראל? היכנסו והצטרפו לקרן הפנסיה של הראל ​

  בדקו על ​הסדר יחיד

  אם אתם ללא בן זוג וילדים מתחת לגיל 21 ('שארים') או ללא בן זוג, אתם רשאים לוותר על הכיסוי הביטוחי לפטירה לשארים/לבן זוג. אם תחליטו "לוותר", לא ייגבו מכם דמי ביטוח עבור כיסוי ביטוחי זה. שימו לב שמדובר על עדכון שתקף רק לשנתיים. אחרי שנתיים במידה והשתנה לכם הסטטוס ותרצו להמשיך ולוותר על רכיב ביטוחי זה – עדכנו אותנו בכתב.​

  כדי להגיש בקשה לוויתור על כיסוי ביטוחי לשארים/לבן זוג , באפשרותכם להעביר אלינו טופס עדכון פרטי ביטוח באמצעות המדריך​ או באמצעות כניסה לאזור האישי.


  בדקו מסלול השקעות

  מומלץ לבדוק אם מסלול ההשקעה בו מנוהל כספכם מתאים ומשקף נכון את ההעדפות שלכם לרמת הסיכון. שימו לב, כי בכפוף להוראות הדין ולתקנון קרן הפנסיה, באפשרותכם לעדכן את מסלול ההשקעה שלכם בקרן הפנסיה על ידי הגשת טופס בחירת אפיק השקעה בקרן הפנסיה המקיפה או הכללית​ וכן באמצעות כניסה לאזור האישי​.


  אתם עצמאים? 

  אם אתם עצמאיים – מועד ההפקדה שלכם לקרן הפנסיה עשוי להשפיע על הזכויות שלכם. אם תפקידו לקרן הפנסיה רק בסוף השנה, אתם עלולים להימצא ללא כיסוי ביטוחי בתקופות מסוימות.  כמו כן, רק החל ממועד ההפקדה הכספים מושקעים בהתאם למסלול הנבחר ויכולים לקבל תשואות. ​

  אולי יעניין אתכם  רגע לפני הסוף - תעלו לתחילת הדוח

  ​בתחילת הדוח ​​מופיע סכום הקצבה שצפוי לכם בפרישה לפנסיה (לפי גיל הפרישה שלכם בקרן) - זוהי הקצבה הצפויה בהנחה שלא תמשיכו להפקיד ממועד הדוח ועד הפרישה.​​ 


  מעוניינים להצטרף לקרן הפנסיה של הראל? היכנסו והצטרפו לקרן הפנסיה של הראל ​​​​

  אם יש פרטים שאינם ברורים או בהירים לכם, נשמח להסביר בשיחה למוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון 2735* הפועל מיום ראשון עד חמישי בין השעות 08:30 ל-16:0​​0.   *יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המצוין בעמוד זה לבין הוראות הדין והוראות התקנון - יגברו הוראות הדין והוראת התקנון. הוראות התקנון עשויות להתעדכן מעת לעת, בכפוף לאישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון. ההוראות הקובעות תהיינה אלה שבתוקף במועד האירוע המזכה. אין באמור כדי להוות ייעוץ או שיווק פנסיוני אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.​​

כלים נוספים