>

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​החוק אומר שחובה להפקיד כסף עבור הפנסיה. באמת.
החל מינואר 2017, על פי החוק, חייבים עצמאיים להפקיד כספים לאחד משלושת סוגי החיסכון הפנסיוני: קרן פנסיה, קופת ג​מל לחיסכון או פוליסת תגמולים לעצמאיים.

עצמאי - לקרן פנסיה כבר הפקדת?​ לפרטים >>


אם בחרת להפקיד בקרן פנסיה, זהו מדריך קצר עבורך:
אם עדיין לא הצטרפת לקרן הפנסיה שלנו – אפשר להצטרף לקרן ולאחר מכן לבצע הפקדה חד-פעמית עבור כל שנת המס שחלפה, או להורות על הפקדה שוטפת באמצעות הוראת קבע, מעתה ואילך.
אם יש לך כבר קרן פנסיה של הראל, אפשר לבצע הפקדה חד-פעמית עבור כל שנת המס החולפת.


אולי יעניין אתכם

חובת ההפקדה חלה על כל עצמאי, למעט עצמאי העומד באחד מהקריטריונים הבאים, נכון לסוף שנת המס:

  • עצמאי שטרם הגיע לגיל 21 או הגיע לגיל פרישה מוקדמת (60)
  • עצמ​אי חדש - מי שהפך להיות עצמאי לפני פחות מחצי שנה
  • מי שנולד לפני ה- 31.12.1961

החוק חל על כל עצמאי ללא תלות בגובה הכנסותיו.
ההפקדה לקרן הפנסיה מזכה בהטבות מס, גם אם העצמאי אינו מחויב בהפקדה לפי החוק.

לתשומת ליבך,
בהתאם להוראות הדין, החל מה- 1.12.2019 יוטל קנס בסך 500 ₪ על עצמאי שלא הפקיד לקופת הגמל לקצבה שלו את הסכומים הנקובים בחוק בגין שנת המס הרלוונטית. הקנסות יוטלו על-ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות של רשות האכיפה והגבייה.


  • החיסכון בקרן ישמש לקבלת קצבה, החל מגיל הפרישה
  • קרן הפנסיה מעניקה גם כיסוי ביטוחי למקרה פטירה וכיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה
  • חלק מהחיסכון ישמש כתחליף לדמי אבטלה, בכפוף לתנאים המפורטים בחוק
  • ניתן להפקיד יותר מהשיעורים הקבועים בחוק, על מנת למקסם את הטבות המס הגלומות בהפקדה לקרן
  • ניתן לבחור מסלול ביטוח בקרן הפנסיה
  • ניתן ל​בחור מסלול השקעה בקרן הפנסיה

נכון לשנת 2024, סכומי ההפקדה המינימליים הם:

הכנסה חודשית ממוצעת​ שיעור / סכום מינימלי להפקדה​
1 ₪  – 6,268 ₪ ​

4.45% מההכנסה​

6,268 – 12,536 ₪ ​ ​

על חלק השכר שעד 6,268 ₪:
 4.45% * 6,268 ₪   ​

על חלק השכר שבין 6,268​ ₪ ועד 12,536 ₪:
12.55% * חלק זה​

12,536 ₪ ומעלה​

1,065.4 ₪ ​


הסכומים מחושבים לפי השכר הממוצע (לפי סעיף 2 ב לחוק הביטוח הלאומי 2023)

תוכל להיעזר גם במחשבון ההפקדה​ כדי לבדוק את סכום ההפקדה המינימלי שעליך להפקיד לקרן.עצמאי יכול להפקיד לחיסכון פנסיוני עד 16.5% מהכנסתו החייבת במס, בהתאם לתקרות ההפקדה הקבועות בתקנות מס הכנסה: 5.5% מההפקדה מופנים לטובת זיכוי מס ו- 11% מהנותרים לטובת ניכוי מס.
תקרת ההפקדה לקרן הפנסיה המקיפה לעצמאי היא 5139.8 ₪ (20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק). מעבר לסכום זה, יועברו הכספים שהופקדו לקרן הפנסיה הכללית, שבה אין תקרת הפקדה.

אם כבר יש לך קרן פנסיה בהראל, תוכל להפקיד לקרן בקלות ובמהירות באמצעות מערכת ההפקדה on-line לקרן הפנסיה באזור המידע האישי שלך.


באפשרותך להצטרף לקרן הפנסיה של הראל on-line, באמצעות האתר.​


​יש לך שאלה?

בכל שאלה בנושא קרן פנסיה לעצמאים, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות טופס צור הקשר שבאתר.

לחלופין, באפשרותך לפנות למוקד שירות הלק​וחות הטלפוני:

מספר טלפון2735*

זמני פעילות8:30-16:00​​​

להצטרפות לקרן פנסיה באמצעות סוכן

​מחשבון הפקדה לקרן הפנסיה לעצמאים

לבדיקת סכום ההפקדה המינימלי שעליך להפקיד לקרן הפנסיה שלך, היעזר במחשבון ההפקדה.