לפי הגדרת קרנות הפנסיה, מבוטח עצמאי הוא מבוטח המפקיד כספים לקרן כבעל עסק עצמאי ו/או שהכנסותיו אינן מעבודה כשכיר, או מבוטח שכיר המפקיד כספים לקרן באופן עצמאי. במידה והנך מעוניין להפקיד כספים לקרן פנסיה באופן עצמאי, המדריך הבא מיועד עבורך.

קרן הפנסיה לעצמאים מעניקה לך גיבוי כלכלי והגנה, באמצעות כיסוי ביטוחי לכל אחד מהמצבים הבאים:

  • פרישה – החל מגיל הפרישה (64 לנשים, 67 לגברים) ועד סוף ימי חייך, תינתן לך קצבה פנסיונית חודשית.
  • אובדן כושר עבודה – במקרה של אובדן כושר עבודה, תהיה זכאי לפנסיית נכות בשיעור של עד 75% מהשכר המבוטח, בהתאם למוגדר בתקנון הקרן.
  • פטירה – במקרה של מוות, תשולם לבן / בת הזוג שלך פנסיית שאירים חודשית לכל החיים, ולילדים – עד הגיעם לגיל 21.

כמו כן, תוכל ליהנות מהיתרונות הבאים:

 • אפיק חיסכון לטווח ארוך: קרן הפנסיה לעצמאיים היא האפיק היציב שלך לחיסכון לטווח ארוך.
 • פיקוח ממשלתי: קרן הפנסיה לעצמאיים של הראל מפוקחת על-ידי משרד האוצר ומבוקרת על-ידו.
 • עלות-תועלת למבוטח: עלות הכיסויים הביטוחיים לעמית בקרנות הפנסיה נמוכה לעתים מאשר באפיקי ביטוח אחרים.

קרנות הפנסיה של הראל מציעות לך מגוון יתרונות:

 1. גמישות באופן התשלום: תוכל להעביר הפקדה לקרן בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • משלוח המחאה בדואר, לכתובת: ת"ד 1999 רמת גן, מיקוד 5211802
  • העברה בנקאית לחשבון שמספרו 496785, סניף 600, בנק הפועלים
   עליך לדווח על ההעברה הבנקאית לכתובת הדוא"ל: pensgvia@harel-ins.co.il או באמצעות פקס, למספר: 03-7348377.
  • הוראת קבע, באמצעות מילוי טופס הרשאה לחיוב חשבון ואישורו בידי סניף הבנק שחשבונך מתנהל בו.

 2. אפשרות להפקדה חד-שנתית: מבוטח עצמאי יכול להפקיד כספים לקרן בהפקדה שנתית רטרואקטיבית או לשנה מראש.

 3. הסדרי ביטוח ייחודיים: לדוגמה, הסדר ליחיד או ליחיד שהוא אב לילדים והסדר נכות מתפתחת.

 4. מסלולי ביטוח גמישים: מגוון מסלולי הביטוח של הראל מאפשר לך לבחור את תמהיל הכיסויים הביטוחיים לפי צרכיך הייחודיים. בקרנות הפנסיה של הראל 11 מסלולי ביטוח, כך שבכל עת תוכל לעבור ממסלול למסלול, בהתאם למצבך המשפחתי ולהעדפותיך.

 5. מגוון אפיקי השקעה לבחירתך: בכל עת תוכל לעבור גם בין אפיקי ההשקעה, בהתאם לתמהיל ההשקעה המועדף עליך ולפי תנאי השוק.

 6. תוכנית פנסיה מקיפה ומשופרת הכוללת יתרונות תקנוניים בולטים.

 • מבוטח עצמאי זכאי להטבות מס על הפקדותיו בקרנות הפנסיה של הראל. הטבות אלה ניתנות מטעם רשויות המס, בשתי שיטות:
  • ניכוי – הפחתת ההכנסה החייבת במס (ההטבה על-פי המס השולי)
  • זיכוי – הקטנת סכום המס לתשלום (החזר מס של 35% לתוכנית הפנסיה)

  סכומי הניכוי והזיכוי מחושבים כשיעור מהכנסתו החייבת במס של המבוטח העצמאי, והם מוגבלים בתקרה המתעדכנת מעת לעת.

עצמאי יכול להפקיד לחיסכון פנסיוני עד 16% מהכנסתו החייבת במס, בהתאם לתקרות הקבועות בתקנות מס ההכנסה. 5% מההפקדה הם לזיכוי ו-11% הנותרים הם לניכוי.
הטבות אלה מפחיתות את נטל התשלומים של העצמאי לתוכנית, וחלות רק על מבוטח המשלם מס הכנסה ממשכורתו החודשית.
יש שוני בהטבות המס בין מפקיד עצמאי בעל עסק לבין מבוטח שכיר המפקיד לקרן גם כעצמאי.​

תקרת ההפקדה לקרן הפנסיה המקיפה לעצמאי היא בשיעור 20.5% מסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק. לפיכך, ומכיוון שההפקדות בקרן הפנסיה המקיפה מזכות אותך בהטבות מס, הסכומים שאתה יכול להפקיד הם עד לתקרת הפטור הקבועה בתקנות מס ההכנסה, ביחס להכנסתך. מעבר לסכום זה, יועברו כספים שהפקדת לקרן הפנסיה הכללית, שאין בה תקרת הפקדה.

מאוכזב מהריבית לרעה? תן לנו להפתיע אותך לטובה. הראל פיננסים ניהול תיקים.

היכנס עכשיו