בהתאם להוראות החוק, החל מינואר 2017 עצמאי מחויב להפקיד כספים לטובת חיסכון פנסיוני באמצעות אחד מהמכשירים הבאים: קרן פנסיה, קופת גמל לחיסכון או ביטוח מנהלים. אם הנך מעוניין להפקיד כספים לקרן פנסיה, המדריך הבא מיועד עבורך.

חובת ההפקדה חלה על כל עצמאי, למעט עצמאי העומד באחד מהקריטריונים הבאים, נכון לסוף שנת המס:

 • עצמאי שטרם הגיע לגיל 21 או הגיע לגיל פרישה מוקדמת (60)
 • עצמאי חדש - מי שהפך להיות עצמאי לפני פחות מחצי שנה
 • מי שנולד לפני ה- 31.12.1961

החוק חל על כל עצמאי ללא תלות בגובה הכנסותיו.

הפקדה לקרן הפנסיה מזכה בהטבות מס, גם אם העצמאי אינו מחויב בהפקדה לפי החוק.

 • החיסכון בקרן ישמש לקבלת קצבה, החל מגיל הפרישה
 • קרן הפנסיה מעניקה גם כיסוי ביטוחי למקרה פטירה וכיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה
 • חלק מהחיסכון ישמש כתחליף לדמי אבטלה, בכפוף לתנאים המפורטים בחוק
 • ניתן להפקיד יותר מהשיעורים הקבועים בחוק, על מנת למקסם את הטבות המס הגלומות בהפקדה לקרן
 • ניתן לבחור מסלול ביטוח בקרן הפנסיה
 • ניתן לבחור מסלול השקעה בקרן הפנסיה

נכון לשנת 2019, סכומי ההפקדה המינימליים הם:

הכנסה חודשית ממוצעת​שיעור / סכום מינימלי להפקדה​
0 – 5,136 ₪ ​

4.45% מההכנסה​

5,137 – 10,273 ₪ ​ ​

על חלק השכר שעד 5,136 ₪:
 4.45% * 5,136 ₪  ​

על חלק השכר שבין 5,137 ₪ ועד 10,273 ₪:
12.55% * חלק זה​

10,274 ₪ ומעלה​

873.2 ₪ ​


 •  

 • תוכל להיעזר גם במחשבון ההפקדה כדי לבדוק את סכום ההפקדה המינימלי שעליך להפקיד לקרן.

עצמאי יכול להפקיד לחיסכון פנסיוני עד 16.5% מהכנסתו החייבת במס, בהתאם לתקרות ההפקדה הקבועות בתקנות מס הכנסה: 5.5% מההפקדה מופנים לטובת זיכוי מס ו- 11% מהנותרים לטובת ניכוי מס.
תקרת ההפקדה לקרן הפנסיה המקיפה לעצמאי היא 4,211.93 ₪ (20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק). מעבר לסכום זה, יועברו הכספים שהופקדו לקרן הפנסיה הכללית, שבה אין תקרת הפקדה.​

להצטרפות לקרן פנסיה באמצעות סוכן  

​מחשבון הפקדה לקרן הפנסיה לעצמאים

לבדיקת סכום ההפקדה המינימלי שעליך להפקיד לקרן הפנסיה שלך, היעזר במחשבון ההפקדה.