בהתאם להוראות החוק, החל מינואר 2017 עצמאי מחויב להפקיד כספים לטובת חיסכון פנסיוני באמצעות אחד מהמכשירים הבאים: קרן פנסיה, קופת גמל לחיסכון או ביטוח מנהלים. אם הנך מעוניין להפקיד כספים לקרן פנסיה, המדריך הבא מיועד עבורך.

מצטרפים לקרן פנסיה on-line. פשוט יותר. זמין יותר. מהיר יותר.
להצטרפות on-line

חובת ההפקדה חלה על כל עצמאי, למעט עצמאי העומד באחד מהקריטריונים הבאים, נכון לסוף שנת המס:

 • עצמאי שטרם הגיע לגיל 21 או הגיע לגיל פרישה מוקדמת (60)
 • עצמאי חדש - מי שהפך להיות עצמאי לפני פחות מחצי שנה
 • מי שנולד לפני ה- 31.12.1961

החוק חל על כל עצמאי ללא תלות בגובה הכנסותיו.

הפקדה לקרן הפנסיה מזכה בהטבות מס, גם אם העצמאי אינו מחויב בהפקדה לפי החוק.

 • החיסכון בקרן ישמש לקבלת קצבה, החל מגיל הפרישה
 • קרן הפנסיה מעניקה גם כיסוי ביטוחי למקרה פטירה וכיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה
 • חלק מהחיסכון ישמש כתחליף לדמי אבטלה, בכפוף לתנאים המפורטים בחוק
 • ניתן להפקיד יותר מהשיעורים הקבועים בחוק, על מנת למקסם את הטבות המס הגלומות בהפקדה לקרן
 • ניתן לבחור מסלול ביטוח בקרן הפנסיה
 • ניתן לבחור מסלול השקעה בקרן הפנסיה

נכון לשנת 2019, סכומי ההפקדה המינימליים הם:

הכנסה חודשית ממוצעת​שיעור / סכום מינימלי להפקדה​
0 – 5,136 ₪ ​

4.45% מההכנסה​

5,137 – 10,273 ₪ ​ ​

על חלק השכר שעד 5,136 ₪:
 4.45% * 5,136 ₪  ​

על חלק השכר שבין 5,137 ₪ ועד 10,273 ₪:
12.55% * חלק זה​

10,274 ₪ ומעלה​

873.2 ₪ ​


 •  

 • תוכל להיעזר גם במחשבון ההפקדה כדי לבדוק את סכום ההפקדה המינימלי שעליך להפקיד לקרן.

עצמאי יכול להפקיד לחיסכון פנסיוני עד 16.5% מהכנסתו החייבת במס, בהתאם לתקרות ההפקדה הקבועות בתקנות מס הכנסה: 5.5% מההפקדה מופנים לטובת זיכוי מס ו- 11% מהנותרים לטובת ניכוי מס.
תקרת ההפקדה לקרן הפנסיה המקיפה לעצמאי היא 4,211.93 ₪ (20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק). מעבר לסכום זה, יועברו הכספים שהופקדו לקרן הפנסיה הכללית, שבה אין תקרת הפקדה.​

להצטרפות לקרן פנסיה באמצעות סוכן  

​מחשבון הפקדה לקרן הפנסיה לעצמאים

לבדיקת סכום ההפקדה המינימלי שעליך להפקיד לקרן הפנסיה שלך, היעזר במחשבון ההפקדה.


מצטרפים לקרן השתלמות on-line פשוט יותר. זמין יותר. מהיר יותר.

להצטרפות On-line