קופה מרכזית לפנסיה תקציבית הינה קופה שמיועדת למעסיק בסקטור הציבורי שמפריש לפנסיה תקציבית עפ"י "חוק שירות המדינה (גמלאות) תש"ל 1970".
מכוח חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004 ) התשס"ג- 2003, נדרש מעסיק המפריש כספים לעובד במסגרת פנסיה תקציבית להפריש 2% משכר העובד החל מינואר 2005 לכן, עליו להפקיד את הכספים לקופת פיצויים ייעודית. הסכומים המופקדים נחשבים כהוצאה מוכרת עבור המעסיק.

 • כ- 30% מנכסי הקופה מושקעים במניות

קופות פיצויים - קופה מרכזית לפנסיה תקציבית (1296) (נכון לתאריך 31/01/2024) לתשואות כל המסלולים

 • 0.11% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 6.47% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.07% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 4.51% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 7.1 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
 • ​למי מיועדת הקופה?

  למעסיק בסקטור הציבורי המפקיד עבור עובדיו כספים לפנסיה תקציבית.

  מדיניות השקעה

  בהתאם למדיניות ההשקעה שנקבעה לשנת 2015 כ- 30% מסך נכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות.

  איך מצטרפים?

  מומלץ לפנות לבעל רישיון שיסייע לך לבחור את מסלול ההשקעה המתאים עבורך. 
  למידע נוסף ולאפשרויות הצטרפות נוספות לחץ על איך מצטרפים? בתפריט העליון.

   

  קוד אוצר: 512267592-00000000001296-1296-000

כלים נוספים