>

​​​קופה רב-מסלולית בעלת 5 מסלולים, המיועדת למעסיקים וצוברת כספים לצורך תשלום פיצויי פיטורין.
הקופה מאפשרת לך, המעסיק, התאמה אישית של השקעותיך לפי צרכיך וציפיותיך משוק ההון.
על-פי הוראות האוצר החל מינואר 2011 לא ניתן לבצע הפקדות חדשות בקופה זו.​


הראל קופה מרכזית לפיצויים - מסלול צמוד מדד

במסלול השקעה זה לפחות 75% מהנכסים מושקעים באג"ח צמודות למדד ו/או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות המתמחות בצמודי מדד ו/או בנגזרים למדד ו/או למדדי אג"ח הצמודים למדד. יתרת הנכסים מושקעים באג"ח קונצרני ובנכסים אחרים.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2024)
 • 0.44% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 1.84% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 0.54% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 1.37% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 4.23 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל קופה מרכזית לפיצויים - מסלול מניות

מסלול בו מרבית הנכסים מושקעים במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2024)
 • 6.61% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 16.14% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 4.66% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 10.75% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 14.01 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

קופה מרכזית לפיצויים- מסלול כללי

מיועד למעסיקים המעוניינים להשקיע במגוון אפיקים בהתאם להחלטות ועדת ההשקעות ודירקטוריון החברה. ע"פ מדיניות ההשקעה של החברה לשנת 2016 שיעור החשיפה למניות הוא כ- 30% (אחוז סטיה של עד 6%).

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2024)
 • 3.72% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 8.93% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 2.84% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 4.96% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 7.36 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל קופה מרכזית לפיצויים - מסלול שקלי

לפחות 90% מנכסי המסלול מושקעים בפק"מ ו/או מק"מ ו/או אג"ח שאינן צמודות למדד כלשהו ו/או בני"ע מסחריים שאינם צמודים למדד כלשהו ו/או בנגזרים על אג"ח שאינן צמודות למדד כלשהו.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2024)
 • -1.48% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 0.91% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • -1.05% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 0.18% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 3.09 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל קופה מרכזית לפיצויים - מסלול אג"ח עד 15% מניות

מסלול אג"ח משולב עד 15% מניות המאפשר חשיפה לאג"ח מסוגים שונים ובתוספת חשיפה לנכסים אשר מותנית בשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2024)
 • 1.42% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 5.12% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 1.42% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 2.93% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 4.46 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.