​​​קופה רב-מסלולית בעלת 5 מסלולים, המיועדת למעסיקים וצוברת כספים לצורך תשלום פיצויי פיטורין.
הקופה מאפשרת לך, המעסיק, התאמה אישית של השקעותיך לפי צרכיך וציפיותיך משוק ההון.
על-פי הוראות האוצר החל מינואר 2011 לא ניתן לבצע הפקדות חדשות בקופה זו.​


הראל קופה מרכזית לפיצויים - מסלול אג"ח עד 15% מניות

מסלול אג"ח משולב עד 15% מניות המאפשר חשיפה לאג"ח מסוגים שונים ובתוספת חשיפה לנכסים אשר מותנית בשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/01/2024)
 • 0.4% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 5.2% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 2.02% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 3.13% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 4.43 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

קופה מרכזית לפיצויים- מסלול כללי

מיועד למעסיקים המעוניינים להשקיע במגוון אפיקים בהתאם להחלטות ועדת ההשקעות ודירקטוריון החברה. ע"פ מדיניות ההשקעה של החברה לשנת 2016 שיעור החשיפה למניות הוא כ- 30% (אחוז סטיה של עד 6%).

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/01/2024)
 • 0.01% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 6.15% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.29% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 4.63% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 7.28 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל קופה מרכזית לפיצויים - מסלול צמוד מדד

במסלול השקעה זה לפחות 75% מהנכסים מושקעים באג"ח צמודות למדד ו/או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות המתמחות בצמודי מדד ו/או בנגזרים למדד ו/או למדדי אג"ח הצמודים למדד. יתרת הנכסים מושקעים באג"ח קונצרני ובנכסים אחרים.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/01/2024)
 • 0.08% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 2.37% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 1.43% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 1.75% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 4.23 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל קופה מרכזית לפיצויים - מסלול שקלי

לפחות 90% מנכסי המסלול מושקעים בפק"מ ו/או מק"מ ו/או אג"ח שאינן צמודות למדד כלשהו ו/או בני"ע מסחריים שאינם צמודים למדד כלשהו ו/או בנגזרים על אג"ח שאינן צמודות למדד כלשהו.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/01/2024)
 • -0.07% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 1.74% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • -0.68% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 0.76% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 3.04 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

הראל קופה מרכזית לפיצויים - מסלול מניות

מסלול בו מרבית הנכסים מושקעים במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/01/2024)
 • -0.35% תשואה מתחילת שנת 2024
 • 9.15% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 6.78% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 9.62% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 13.95 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.