>

​​​​​קרן החיסכון לצבא הקבע חברה לניהול קופות גמל בע"מ, אשר בבעלות מלאה של הראל ביטוח בע"מ, הנה החברה המנהלת של קרן ההשתלמות קרן החיסכון לצבא הקבע.


דירקטוריון החברה

 • ניר כהן- יו"ר
 • רמי ארמון(דב"ת)
 • נורית אחיטוב (דב"ת)
 • מירי לנט שריר (דב"ת)
 • מרים מילה
 • ליאורה קבורס-הדר
 • אופיר רוטשילד

דירקטוריון החברה מתכנס בהתאם לצורכי החברה ולפחות שמונה פעמים בשנה.


ועדת ביקורת

 • מירי לנט שריר (דב"ת) - יו"ר
 • נורית אחיטוב (דב"ת)
 • רמי ארמון (דב"ת)
 • מרים מילה

ועדת הביקורת מתכנסת בהתאם לצורכי החברה ולפחות שש פעמים בשנה.


ועדת איתור

 • רמי ארמון- יו"ר (דב"ת)
 • נורית אחיטוב (דב"ת)
 • אופיר רוטשילד

ועדת האיתור מתכנסת בהתאם לצורכי החברה.


ועדת התגמול המשותפת של הגופים המוסדיים בקבוצת הראל

 • אודי ניסן- יו"ר
 • מישל דהן 
 • רמי ארמון
 • מירי לנט שריר
 • יוני טל

 

ועדת השקעות תלויות תשואה (עמיתים)

 • משה דברת - יו"ר
 • דורון כהן - סגן יו"ר
 • יובל ברונשטיין
 • ריקי גרנות
 • מישל דהן

ועדת השקעות תלויות תשואה (פוליסות משתתפות ברווחים) מתכנסת בדרך כלל אחת בתדירות של אחת לשבועיים, וכן בהתאם לצורכי ההשקעות של החברה.

 
ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה (נוסטרו)

 • אודי ניסן- יו"ר
 • יאיר המבורגר
 • שמעון אלקבץ
 • רונן וולפמן
 • רם גבל
 • בן המבורגר

ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה (נוסטרו) מתכנסת בדרך כלל בתדירות של אחת לחודש וכן בהתאם לצורכי ההשקעות של החברה.

 

ועדת אשראי

 • אודי ניסן- יו"ר
 • משה דברת
 • קותי גביש
 • רונן וולפמן
 • דן ללוז

ועדת האשראי מתכנסת בדרך כלל בתדירות של אחת לשבועיים וכן בהתאם לצורכי החברה.