>

פוליסת ביטוח יהלומים הינה פוליסה מסוג כל הסיכונים, המיועדת לביטוח יהלומים, אבני חן, מתכות יקרות ותכשיטים מפני אובדן או כל נזק שהוא. הפוליסה מאפשרת לשלב בין מספר כיסויים:​

 • כיסוי לסחורה במפעל, במשרד ובכספת​

 • כיסוי לסחורה במעבר (בשינוע)​

 • כיסוי לסחורה בתערוכות ובתצוגות

 • כיסוי לסחורה כשהיא ברשות צדדים שלישיים בנאמנות​​

 • כיסוי לסיכוני ייצור​

 • ​למי מיועדת הפוליסה?

  הפוליסה מיועדת ליהלומנים, לתכשיטנים ולבעלי עסקים בענף היהלומים, אבני החן, המתכות היקרות והתכשיטים.

  עיקרי הפוליסה

  פוליסת הביטוח מעניקה כיסוי לסחורה של יהלומים, אבני חן, מתכות יקרות ותכשיטים. הכיסוי הינו על בסיס כל הסיכונים, דהיינו עבור אובדן או כל נזק שהוא, למעט החריגים המפורטים בפוליסה.

  הפוליסה הינה מודולרית, והיא מאפשרת לשלב בין מספר כיסויים:

  1. כיסויי בסיס – כיסוי לסחורה כשהיא במפעלים, במשרדים ובכספות, כיסוי לסחורה בהימצאה אצל צדדים שלישיים בנאמנות, בארץ ובעולם.
  2. כיסוי לסחורה במעבר בארץ ובחו"ל – כיסוי לסחורה המשונעת על-ידי עובדים, אנשי מכירות או באמצעות משלוחים ברחבי העולם.
  3. כיסוי לסחורה בתערוכות ובתצוגות – בארץ ובעולם.

  איך מצטרפים?

  ​באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך ולרצונותיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצעה לביטוח ולהעבירו אלינו.


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.

כלים נוספים