הודעה בדבר שינויים בכתבי שירות

​בהתאם להוראות המפקחת על הביטוח במשרד האוצר – אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בנוגע לכללים החלים על כתבי שירות*, החל מתאריך 30.6.2016 בוצעו שינויים בכתבי השירות ששווקו על-ידי הראל.

כלים נוספים

הידעת? באפשרותך להגיש תביעה בביטוח הבריאות on-line

להגשת תביעה