>

​​​​​​​​​​​​​​ביטוח חיים למשכנתא הינה פוליסת ביטוח למקרה מוות, המיועדת להבטחת תשלומי המשכנתא לבנק. הפוליסה מבטיחה כי במקרה של פטירת אחד או יותר מהמבוטחים בפוליסה, ישולם סכום המשכנתא לבנק והמבוטח השני בפוליסה (במידה וקיים) לא יידרש להמשך תשלומי המשכנתא.

 • עד חודשיים ראשונים ללא תשלום​

 • סכום הביטוח פוחת בהתאם לסכום ההלוואה​לפרטים נוספים ולהצטרפות פנה לסוכן הביטוח שלך או לשירות הלקוחות שלנו, בטלפון 2735* או באמצעות האתר.

 • למי מיועדת פוליסת ביטוח חיים למשכנתא?

  פוליסת ביטוח חיים למשכנתא מיועדת לנוטלים משכנתא בכל אחד מהבנקים בישראל, המעוניינים להבטיח את תשלום יתרת המשכנתא לבנק במקרה של פטירה ושחרור הנכס משעבוד.

  עיקרי הפוליסה

  פוליסת ביטוח חיים למשכנתא מאפשרת לך לבטח את המשכנתא שנטלת מהבנק עבור דירתך ומעניקה לך את ההטבות הבאות:

  • עד חודשיים ראשונים של ביטוח ללא תשלום
  • סכום הביטוח פוחת בהתאם לסכום ההלוואה

  בנוסף לביטוח למקרה מוות, עליך לרכוש ביטוח מבנה למשכנתא. ביטוח זה נועד למנוע מצב שבו בעקבות נזק למבנה הבית או הדירה תישאר ללא בית וללא יכולת לשאת בהמשך תשלומי המשכנתא. במקרה זה, חברת הביטוח תכסה נזקים הנגרמים למבנה בכפוף לגובה הכיסוי הנרכש. הראל מאפשרת לך להוסיף לביטוח החיים למשכנתא גם ביטוח מבנה מתאים, באמצעות הפוליסה משכנתא בטוחה.

  תנאי הצטרפות לפוליסת ביטוח חיים למשכנתא

  • ההצטרפות לפוליסה אפשרית מגיל 18 עד 70.
  • תוקף הביטוח הינו עד גיל 85.

  איך מצטרפים?

  ​​באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך ולרצונותיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצטרפות הכולל הצהרת בריאות, שתקבע את תנאי קבלתך לפוליסה. אם אין לך סוכן אישי, פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 2735* על-מנת שנוכל להפנות אותך לסוכן.​


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.

כלים נוספים