​​​​​​​​​​​​​​​​​​משכנתא בטוחה (ב) הינה פוליסת ביטוח מבנה לדירה, המיועדת למקבלי משכנתאות ומשווקת ישירות על-ידי סוכנויות הביטוח של הבנקים. פוליסה בסיסית זו מבטיחה כי במקרה של נזקים למבנה הדירה, תקבל פיצוי כספי לכיסוי הנזק. סכום הביטוח צריך להיות בגובה המשכנתא לפחות, אולם לקבלת הגנה מקיפה מומלץ לבטח את מלוא ערך הדירה.​

  • כיסוי נזקי אש והתפוצצות
  • כיסוי נזקי פריצה ושוד
  • כיסוי נזקי רעידת אדמה
  • כיסוי נזקי סערה, לרבות גשם, שלג וברד

כלים נוספים