>

משכנתא בטוחה היא פוליסת ביטוח למבנה הדירה, המיועדת למקבלי משכנתא. הפוליסה מבטיחה כי במקרה של נזקים למבנה הדירה, תקבל פיצוי כספי לכיסוי הנזק. סכום הביטוח צריך להיות בגובה המשכנתא לפחות, אולם לקבלת הגנה מקיפה מומלץ לבטח את מלוא ערך הדירה.​

  • כיסוי נזקי אש והתפוצצות
  • כיסוי נזקי סערה לרבות גשם, שלג וברד
  • כיסוי נזקי פריצה ושוד
  • ביטוח חבות כלפי צד שלישי
  • כיסוי נזקי רעידת אדמה

כלים נוספים