הליך בדיקת הזכאות של שאירים ומוטבים לכספים בחשבון של עמית או מבוטח שנפטר

​בהתאם להוראות תקנון קרן הפנסיה, במקרה של אירוע פטירה, הזכאים הראשונים לקבלת פנסיית שאירים חודשית מקרן הפנסיה או למשיכת היתרה שנצברה לזכות המבוטח (במידה ופנסיית השאירים הנה מתחת לסכום המינימום שנקבע בתקנון) הינם שאירי המבוטח.
שאירי המבוטח בהתאם להגדרתם בתקנון הינם:

  • אלמן/ה- מי שהיה נשוי/אה למבוטח/ת כדין והתגורר/ה עימו/ה עד לפטירה או ידוע/ה בציבור שניהלו משק בית משותף במשך שנה לפחות או שנולד להם ילד משותף (כפוף לקבלת פס"ד הצהרתי מבי"ד לעבודה).
  • יתום- ילדו של מבוטח שנפטר וטרם מלאו לו 21 או ילד נכה שאינו יכול לכלכל עצמו ובתנאי שנעשה לנכה לאחר הצטרפות המבוטח לקרן ובטרם מלאו לו 21 שנים.
  • הורה זכאי- אביו או אימו של מבוטח שהיו סמוכים על שולחנו ואין להם הכנסה אחרת פרט לקצבת ביטוח לאומי הכוללת הבטחת/השלמת הכנסה (15% להורים זכאים רק אם אין יתומים).
    נפטר מבוטח ללא שאירים ובעודו בחיים העביר לגוף המנהל הוראה בכתב בה ציין את מוטביו לאחר מותו (להלן-"הוראת המוטבים"), תועבר היתרה הצבורה שלו בקרן הפנסיה למוטביו לאחר פטירתו.
    לא נתן המבוטח הוראת מוטבים, תועבר היתרה הצבורה בקרן הפנסיה ליורשיו, על פי צו צוואה וככל שלא קיימת על פי צו ירושה.

כלים נוספים