אנשי מפתח

 • דודי ליידנר - מנכ"ל
 • אילנה רישרד - יועצת משפטית
 • אפרת שפסר- סמנכ"ל, מנהלת תפעול
 • אריה זהבי - סמנכ"ל, מנהל שיווק
 • חנית בורה- מנהלת תביעות ומימוש זכויות
 • יונית שוויד - סמנכ"ל, מנהלת מטה
 • מוטי לוי - סמנכ"ל, מנהל שיווק
 • מיטל בישיץ - סמנכ"ל, מנהלת שירות ושיווק פרט
 • ענת קנטור - סמנכ"ל, אקטוארית
 • רם גבל - סמנכ"ל, מנהל כספים
 • סמי בבקוב - משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת השקעות בהראל ביטוח, מנהל השקעות ראשי
 • אדוה ענבר - סמנכ"ל בכיר בהראל ביטוח, מנהלת סיכונים
 • נטלי משען זכאי - משנה למנכ"ל בהראל ביטוח, ממונה על ציות ואכיפה
 • אייל אפרת - משנה למנכ"ל בהראל ביטוח, מנהל מערכות מידע

כלים נוספים