אנשי מפתח

 • דודי ליידנר - מנכ"ל

 • אילנה רישרד - סמנכ"ל, יועצת משפטית

 • מירב יצחקוב- סמנכ"ל, מנהלת אגף תפעול

 • אריה זהבי - סמנכ"ל, מנהל שיווק

 • חנית בורה- סמנכ"ל, מנהלת אגף תביעות ומימוש זכויות

 • יונית שוויד - סמנכ"ל, מנהלת אגף מטה

 • מוטי לוי - סמנכ"ל, מנהל אגף שיווק

 • מיטל בישיץ - סמנכ"ל, מנהלת אגף שירות ושיווק פרט

 • ענת קנטור - סמנכ"ל, אקטוארית

 • רם גבל - סמנכ"ל, מנהל אגף כספים

 • רוית רוזנברג - סמנכ"ל, מנהלת קשרי לקוחות ומערכות מידע

 • סמי בבקוב - משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת השקעות בהראל ביטוח, מנהל השקעות ראשי

 • אדוה ענבר - משנה למנכ"ל בהראל ביטוח, מנהלת סיכונים

 • שי גלילה - מנכ"ל הראל המשמר מחשבים, מנהל מערכות מידע

כלים נוספים