אנשי מפתח

דודי ליידנר - מנכ"ל
אפרת שפסר - סמנכ"ל, מנהלת תפעול
חנית בורה - מנהלת תביעות ומימוש זכויות
יונית שוויד - סמנכ"ל, מנהלת מטה 
ענת קנטור - סמנכ"ל, אקטוארית                  
רם גבל - סמנכ"ל, מנהל כספים
אילנה רישרד- יועצת משפטית

סמי בבקוב - משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת השקעות בהראל ביטוח, מנהל השקעות ראשי
אדוה ענבר - סמנכ"ל בכיר בהראל ביטוח, מנהלת סיכונים
נטלי משען זכאי - משנה למנכ"ל בהראל ביטוח, ממונה על ציות ואכיפה
אייל אפרת - משנה למנכ"ל בהראל ביטוח, מנהל מערכות מידע

כלים נוספים