​​​​​​​​כשכיר המבוטח באחת מפוליסות ביטוח חיים פנסיוני (ביטוח מנהלים) בהראל, באפשרותך לשמור על הזכויות הביטוחיות שלך ולהמשיך לצבור חסכונות בפוליסה שברשותך גם בעת עזיבתך את מקום העבודה שלך או בעת מעבר למקום עבודה חדש.

כחלק מתהליך הגשת הבקשה, תתבקש למלא טופס ייעודי ולהעבירו אלינו.

פעל בהתאם להנחיות מדריך זה על מנת לשמר את פוליסת ביטוח המנהלים שלך.​​​


סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

על מנת להגיש את הבקשה, בחר את המקרה הרלוונטי עבורך ובדוק אילו טפסים עליך לשלוח אלינו:

עזיבת עבודה

במקרה של סיום עבודתך תתבקש למלא טופס הודעה על עזיבת עבודה.


בקשה לשמירת הכיסוי הביטוחי ושמירת זכויות לאחר עזיבת עבודה

לשמירת הכיסוי הביטוחי וש​​מירת זכויות לאחר עזיבת עבודה, בו אתה מבקש לשמור על זכויותיך גם לאחר עזיבת עבודה באמצעות מילוי טופס בקשה לשמירת הכיסוי הביטוחי ושמירת זכויות לאחר עזיבת עבודה


מעבר בין חברות שונות (קבלת בעלות מעסיק חדש)

במקרה בו סיימת את עבודתך ועברת לעבוד בחברה אחרת, באפשרותך להמשיך את הפוליסה ולצבור חסכונות בפוליסה שברשותך בהראל באמצעות מילוי טופס בקשה קבלת בעלות בפוליסת ביטוח מנהלים.


מעבר עבודה בתוך קבוצת חברות

במקרה בו סיימת את עבודתך ועברת לעבוד בחברה השייכת לאותה קבוצת חברות, באפשרותך להמשיך להיות מבוטח בפוליסה ולצבור חסכונות באמצעות מילוי טופס בקשה העברת עובד מחברה לחברה בתוך קבוצת חברות.


בקשה להארכת פוליסת ביטוח חיים קצבתית/פיצויים בתום תקופת הביטוח

להארכת פוליסת ביטוח חיים קצבתית או פיצויים למנהלים ועצמאיים שהגיעו לתום תקופת הביטוח, והנך ממשיך לעבוד. באמצעות מילוי טופס בקשה להארכת פוליסת ביטוח חיים קצבתית או פיצויים למנהלים ועצמאים.​


​​​באפשרותך להגיש את בקשתך באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך, שילווה אותך בתהליך

בדואר, לכתובת: בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 10951 רמת גן, מיקוד 5211802

בדואר אלקטרוני: agafhaim@harel-ins.co.il

בפקס, למספר: 03-7348169

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס בפקס באמצעות האתר או מוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. עדכון לאחר שעה 15:00 יתבצע למחרת.

אנו נעדכן אותך בנוגע להתקדמות הטיפול בבקשתך באמצעות סוכן הביטוח שלך ו/או באמצעות מכתב שיישלח לביתך בדואר.

​​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*