כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח חיים פנסיוני בהראל באפשרותך למנות (לעדכן, להוסיף, להסיר או לשנות) את פרטי המוטבים בפוליסה שברשותך בכל עת באמצעות הגשת טופס בקשה לשינוי או עדכון מוטבים.

פעל בהתאם להנחיות מדריך זה להגשת בקשה לעדכון מוטבים.

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה
למידע נוסף

בעת הצטרפותך לפוליסת ביטוח חיים פנסיוני בהראל, התבקשת למסור את פרטי המוטבים שיקבלו את סכום הביטוח שרכשת בעת קרות מקרה הביטוח, על מנת להבטיח את בטחונם הכלכלי.

באפשרותך לשנות או לעדכן את פרטי המוטבים בכל עת על ידי הגשת טופס בקשה לשינוי או עדכון פרטי מוטבים. כל שעליך לעשות הוא למלא את טופס הבקשה המופיע בתחתית העמוד.

יש לשים לב למלא את שם המוטב, תעודת הזהות שלו, אחוז החיסכון וסוג הקרבה למוטב.

​​באפשרותך להגיש את בקשתך באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך, שילווה אותך בתהליך

בדואר, לכתובת: בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211802

בדואר אלקטרוני: agafhaim@harel-ins.co.il

בפקס, למספר: 03-7348169

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס בפקס באמצעות האתר או מוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. עדכון לאחר שעה 15:00 יתבצע למחרת.

אנו נעדכן אותך בנוגע להתקדמות הטיפול בבקשתך באמצעות סוכן הביטוח שלך ו/או באמצעות מכתב שיישלח לביתך בדואר.

​​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!

למידע נוסף