כעמית בקרן הפנסיה שמצבו המשפחתי הוא רווק / אלמן / גרוש, באפשרותך לוותר או לצמצם את הכיסוי הביטוחי לשאירים. לשם כך, עליך להגיש בקשה לוויתור על כיסוי ביטוחי לשאירים (הצהרת יחיד / יחיד עם ילדים) ולעדכנן אותנו במצבך המשפחתי וברצונותיך. באפשרותך לחתום על הצהרת יחיד במועד ההצטרפות לקרן ובכל עת לאחר מכן.

לידיעתך, הצהרת יחיד תקפה למשך שנתיים, ולאחר מכן ניתן לחדשה. בתום שנתיים, אם לא תחדש את ההצהרה, יחלו להיגבות מחשבונך בקרן עליות הכיסויים הביטוחיים בגין שאירים.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה לוויתור על סיכוני פטירה בקרן הפנסיה ולחתימה על הצהרת יחיד.​

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

​להראל מגוון מוצרי פנסיה המעניקים לך פתרונות פרישה כוללים וייחודיים, המותאמים למצבך המשפחתי ולצרכיך. לפני התחלת התהליך, מומלץ שתתייעץ עם סוכן הביטוח / היועץ הפנסיוני שלך ותוודא שהצהרת יחיד אכן מתאימה לך.

באפשרותך להגיש את הבקשה on-line, בקלות ובמהירות באזור המידע האישי שלך באתר הראל.

לחלופין, באפשרותך למלא את טופס עדכון פרטי הביטוח / בקשה לוויתור על כיסוי ביטוחי לשאירים המתאים לקרן הפנסיה שלך, ולשלוח אותו אלינו בצירוף צילום תעודת הזהות והספח, באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: idconpension@harel-ins.co.il

באמצעות פקס, למספר: 03-7348190

באפשרותך לוודא את הגעת המסמכים ששלחת בדואר אלקטרוני או בפקס באמצעות המענה הממוחשב, הזמין 24 שעות ביממה בטלפון 1-700-702-870. השירות ניתן כעבור שלוש שעות ממועד שליחת המסמכים. מסמכים שנשלחו לאחר השעה 15:00 יעודכנו במערכת ביום העבודה הבא.

באמצעות דואר, לכתובת: בית הראל, לידי הראל פנסיה, אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן מיקוד 5211802

לאחר קבלת בקשתך במשרדינו, אנו נבדוק את תקינותה. אם טופס הבקשה, לרבות צילום תעודת הזהות והספח יימצאו תקינים ומלאים, תעודכן בקשתך והודעה מתאימה תועבר אליך. אם בקשתך לא תאושר נודיעך על כך.

  • אם הגשת את הבקשה on-line, באמצעות האתר - תקבל עדכון במסרון לטלפון הנייד שלך כי הפעולה נקלטה. עדכון הצהרת היחיד יבוצע תוך שבעה ימי עסקים.
  • אם הגשת את הבקשה באמצעות טופס - העדכון יבוצע תוך שבעה ימי עסקים מיום קבלת טפסים תקינים במשרדינו (יום העברת הטפסים אינו בא במניין הימים).