הראל קופה מרכזית לפיצויים הינה קופת גמל בה המעסיק נחשב לעמית בקופה. הכספים שהופקדו בקופה זו מיועדים לתשלום פיצויי פיטורין עבור עובדי החברה בעת סיום עבודתם ובהתאם לזכאותם. 

לידיעתך, החל משנת 2011 לא ניתן לבצע הפקדות לקופת זו, אך באפשרותך לפתוח חשבון חדש לצורך ניוד כספי הקופה הקיימת מחברה מנהלת אחרת להראל.

משקיע סולידי או מעדיף חשיפה למניות? ניהול תיקי השקעות בהתאמה אישית לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה
למידע נוסף
​הראל קופה מרכזית לפיצויים מיועדת למעסיקים בסקטור הפרטי והציבורי, המעוניינים להעביר את קופת הפיצויים המרכזית לאחת מהקופות המרכזיות לפיצויים של הראל גמל והשתלמות בע"מ. 
  • ​​יש למלא את טופס ההצטרפות לקופה מרכזית לפיצויים ולהקפיד על חתימה וחותמת החברה.
  • יש למלא את תאריך הקמת החברה (יום, חודש ושנה), לצרף דוגמאות של מורשי חתימה על-גבי הטופס ופרוטוקול מורשי חתימה מאושר על-ידי עורך דין או רואה חשבון החברה וכן לצרף צילומי תעודת זהות של המורשים לחתום. במקרה של קופה מרכזית לעוסק מורשה, אין צורך בפרוטוקול מורשי חתימה.

​באפשרותך לשלוח את הטופס והמסמכים באחת הדרכים הבאות:

בפקס, למספר: 03-7348063

בדואר, לכתובת: הראל גמל, ת"ד 1963, רמת גן, מיקוד 52118

להסבר נוסף על הראל קופה מרכזית לפיצויים, תוכל לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-7549636, לסוכן הביטוח או למשווק הפנסיוני שלך.

לאחר קבלת המסמכים ואישור הצטרפותך להראל קופה מרכזית לפיצויים, יישלח אליך מכתב אישור ההצטרפות לכתובת שציינת בטופס ההצטרפות.​​

​להראל פנסיה וגמל בע"מ ניסיון רב בניהול ובתפעול קופות למעסיקים, כשתהליך ההצטרפות ואופן פדיון הכספים עבור עובדיך נעשה באופן שירותי ויעיל. קבוצת הראל נמנית כיום עם הגופים המובילים בענף הפנסיוני בישראל ובעלת מוניטין של למעלה מ-80 שנה.
עם לקוחות החברה נמנים מאות אלפי לקוחות פרטיים ומאות גופי מעסיקים, מכל מגזרי המשק.