הראל פנסיה וגמל בע"מ, אשר בבעלות מלאה של הראל ביטוח בע"מ, הינה החברה המנהלת של קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של הראל.

קרנות הפנסיה                     


קרן ההשתלמות


קופות הגמל


קופת גמל להשקעה


תוכנית חיסכון לכל ילד


קופות הפיצויים                      


 

דירקטוריון

 • מישל סיבוני - יו"ר
 • גילי כהן (דח"צ)
 • אפרים דרור (דח"צ)
 • נורית אחיטוב (דח"צ)
 • יאיר קפלן (דב"ת)
 • ליאורה קבורס - הדר
 • דורון גינת
 • מרים מילה
 • דירקטוריון החברה מתכנס בהתאם לצורכי החברה ולפחות 12 פעמים בשנה.


  ועדת ביקורת

  • אפרים דרור (דח"צ) - יו"ר
  • נורית אחיטוב (דח"צ)
  • גילי כהן (דח"צ)
  • יאיר קפלן (דב"ת)
  • מרים מילה

  ועדת הביקורת מתכנסת בהתאם לצורכי החברה ולפחות שש פעמים בשנה.

  ועדת ניהול סיכונים

  • אפרים דרור- יו"ר (דח"צ)
  • נורית אחיטוב (דח"צ)
  • יאיר קפלן (דב"ת)
  • מישל סיבוני
  • מרים מילה

  ועדת ניהול סיכונים מתכנסת בהתאם לצורכי החברה ולפחות פעמיים בשנה.

  ועדת איתור

  • אפרים דרור- יו"ר (דח"צ)
  • נורית אחיטוב (דח"צ)
  • מישל סיבוני

  ועדת האיתור מתכנסת בהאתם לצורכי החברה.


  ועדת התגמול המשותפת של הגופים המוסדיים בהראל

  • פרופ' ישראל גלעד (דח"צ)- יו"ר
  • פרופ' אודי ניסן (דח"צ)
  • אפרים דרור (דח"צ)
  • מירי לנט שריר (דח"צ)
  • חוה פרידמן שפירא (דח"צ)


  ועדת השקעות תלויות תשואה (עמיתים)

  • משה דברת - יו"ר
  • דורון כהן - סגן יו"ר
  • יובל ברונשטיין
  • ריקי גרנות
  • גילי כהן

  ועדת השקעות תלויות תשואה (פוליסות משתתפות ברווחים) מתכנסת בדרך כלל בתדירות של אחת לשבועיים, וכן בהתאם לצורכי ההשקעות של החברה.

  ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה (נוסטרו)

  • אפרים דרור (דח"צ)
  • אורי שור
  • נטלי משען זכאי

  ועדת השקעות תלויות תשואה (נוסטרו) מתכנסת בדרך כלל בתדירות של אחת לחודש, וכן בהתאם לצורכי ההשקעות של החברה.

  ועדת אשראי

  • עופר ארדמן - יו"ר
  • פרופ' אודי ניסן
  • קותי גביש
  • משה דברת
  • יאיר קפלן

  ועדת האשראי מתכנסת בדרך כלל בתדירות של אחת לשבועיים וכן בהתאם לצורכי החברה.