>

​​​​​​​​​​​הראל פנסיה וגמל בע"מ, אשר בבעלות מלאה של הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ, הינה החברה המנהלת של קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של הראל.

קרנות הפנסיה                     


קרן ההשתלמות


קופות הגמל


קופת גמל להשקעה


תוכנית חיסכון לכל ילד


קופות הפיצויים                      


 

דירקטוריון

 • ניר כהן- יו"ר
 • ליאורה קבורס - הדר
 • אופיר רוטשילד
 • מרים מילה
 • רמי ארמון (דב"ת)
 • נורית אחיטוב (דב"ת)
 • מירי לנט שריר (דב"ת)
 • דירקטוריון החברה מתכנס בהתאם לצורכי החברה ולפחות 12 פעמים בשנה.


  ועדת ביקורת

  • מירי לנט שריר (דב"ת) - יו"ר
  • נורית אחיטוב (דב"ת)
  • רמי ארמון (דב"ת)
  • מרים מילה

  ועדת הביקורת מתכנסת בהתאם לצורכי החברה ולפחות שש פעמים בשנה.

  ועדת ניהול סיכונים

  • מירי לנט שריר (דב"ת) - יו"ר
  • נורית אחיטוב (דב"ת)
  • רמי ארמון (דב"ת)
  • מרים מילה

   ועדת ניהול סיכונים מתכנסת בהתאם לצורכי החברה ולפחות פעמיים בשנה.

  ועדת איתור

  • ​רמי ארמון (דב"ת) - יו"ר
  • נורית אחיטוב (דב"ת)
  • אופיר רוטשילד

  ועדת האיתור מתכנסת בהאתם לצורכי החברה.


  ועדת התגמול המשותפת של הגופים המוסדיים בהראל

  • פרופ' אודי ניסן -יו"ר
  • מישל דהן
  • רמי ארמון
  • מירי לנט שריר
  • יוני טל


  ועדת השקעות תלויות תשואה (עמיתים)

  • משה דברת - יו"ר
  • דורון כהן - סגן יו"ר
  • יובל ברונשטיין
  • ריקי גרנות
  • מישל דהן

  ועדת השקעות תלויות תשואה (פוליסות משתתפות ברווחים) מתכנסת בדרך כלל בתדירות של אחת לשבועיים, וכן בהתאם לצורכי ההשקעות של החברה.

  ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה (נוסטרו)

  • אודי ניסן - יו"ר
  • יאיר המבורגר
  • שמעון אלקבץ
  • רונן וולפמן
  • רם גבל
  • בן המבורגר

  ועדת השקעות תלויות תשואה (נוסטרו) מתכנסת בדרך כלל בתדירות של אחת לחודש, וכן בהתאם לצורכי ההשקעות של החברה.

  ועדת אשראי

  • אודי ניסן - יו"ר
  • קותי גביש
  • משה דברת
  • רונן וולפמן
  • דן ללוז​

  ועדת האשראי מתכנסת בדרך כלל בתדירות של אחת לשבועיים וכן בהתאם לצורכי החברה.