>

​​​​​​​לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה, אשר מוחזקת על-ידי הראל חברה לביטוח בע"מ ב- 79%, הינה החברה המנהלת של קרן הפנסיה עתידית קופת פנסיה.

דירקטוריון

 • שלומית זק"ש אנגל- יו"ר
 • מרים מילה
 • דוד הררי
 • רן גולדשטיין
 • בני שמעוני
 • נורית אחיטוב (דב"ת)
 • מירי לנט שריר (דב"ת)

הדירקטוריון מתכנס לפחות שש פעמים בשנה ובנוסף לפי הצורך.

ועדת ביקורת

 • מירי לנט שריר (דב"ת)- יו"ר
 • נורית אחיטוב (דב"ת) 
 • רן גולדשטיין

ועדת הביקורת מתכנסת ארבע פעמים בשנה ובנוסף לפי הצורך.


ועדת איתור

 • מירי לנט שריר (דב"ת)- יו"ר
 • נורית אחיטוב (דב"ת)
 • מרים מילה

ועדת האיתור מתכנסת בעת הצורך.


 

ועדת התגמול המשותפת של הגופים המוסדיים בהראל

 • אודי ניסן - יו"ר
 • מישל דהן
 • רמי ארמון
 • מירי לנט שריר
 • יוני טל

ועדת השקעות תלויות תשואה (עמיתים)

 • משה דברת - יו"ר
 • דורון כהן - סגן יו"ר
 • מישל דהן
 • יובל ברונשטיין
 • ריקי גרנות

ועדת ההשקעות תלויות תשואה (פוליסות משתתפות ברווחים) מתכנסת בדרך כלל בתדירות של אחת לשבועיים וכן בהתאם לצורכי ההשקעות של החברה.
 

ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה (נוסטרו)

 • אודי ניסן- יו"ר
 • יאיר המבורגר
 • שמעון אלקבץ
 • רונן וולפמן
 • רם גבל
 • בן המבורגר

ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה (נוסטרו) מתכנסת בדרך כלל בתדירות של אחת לחודש וכן בהתאם לצורכי ההשקעות של החברה.

ועדת אשראי

 • אודי ניסן - יו"ר
 • משה דברת
 • קותי גביש
 • רונן וולפמן

ועדת אשראי מתכנסת בדרך כלל בתדירות של אחת לשבועיים וכן בהתאם לצורכי החברה.