​פוליסת הביטוח הראל More לעצמאים הינה אפיק חיסכון פנסיוני המשלב את כל האפשרויות הפתוחות בפניך כעצמאי בקופת גמל עם ביטחון של חברת ביטוח מהגדולות במשק. אפיק זה מעניק לך יתרונות מרכזיים המבטיחים הרבה יותר שקט נפשי לפני גיל הפרישה ושמירה על רמת החיים לאורך השנים שלאחר מכן. 

 • מגוון מסלולי השקעה לבחירתך
 • מעבר חופשי בין מסלולים וללא עלויות
 • דמי ניהול נוחים
 • הראל More לעצמאים קצבה משלמת

  בהראל More לעצמאים אתה בוחר את מסלול הקצבה החודשית התואם את תוכניותיך כעצמאי:

  • קצבה חודשית מגיל פרישה ולמשך כל ימי חייך, ולא פחות מ-240 תשלומי קצבה חודשיים, לך או למוטביך הזכאים להמשיך ולקבל את הקצבה גם במקרה פטירה. במסלול זה עומדות לרשותך אפשרויות המרה לסכום חד-פעמי (היווּן) של 25% מסכום הקצבה המיועד לתקופה של עד 5 שנים. במקביל אתה ממשיך ליהנות מקצבה חודשית מתוך יתרת הסכום.
  • קצבה חודשית לכל ימי חייך מגיל פרישה מהעבודה, ובמקרה פטירה – המשך תשלום מלוא הקצבה או 60% מהקצבה לבן/בת הזוג, לפי התנאים שבחרת בתוכנית הביטוח שלך.
  • קצבה חודשית לכל ימי חייך מגיל פרישה, ללא תקופת הבטחה מינימלית.
 • מסלולי השקעה לבחירתך בהתאמה אישית

  בהראל More לעצמאים אתה עצמאי לשלב בין מסלולי השקעה וליצור תמהיל השקעה מיטבי התפור למידותיך ומותאם ליכולותיך ולהשקפת עולמך ביחס למידת הסיכון שבהשקעה. באפשרותך לבחור את סוג ההשקעה בשוק ההון ואת הנתח המנייתי של ההשקעה. כמו-כן מוצעים לך מסלולי השקעה במטבע חוץ או באפיקי השקעה שקליים, צמודי מדד, השקעה באיגרות חוב מיועדות ועוד.

  ניידות מרבית פטורה מעמלות במעבר בין מסלולי השקעה

  בהראל More לעצמאים אתה עצמאי לשלב ולנוע בין המסלולים וכך ליצור שילוב מיטבי המתאים לך אישית.
  המעבר בין המסלולים או בין הקופות אינו מוגבל, ואינו כרוך בעמלה.

  משיכת ערך הפדיון

  משיכת ערך הפדיון תעשה על פי הסדר ההוראות התחיקתי.

  תשלום בתם תקופת הביטוח 

  אפשרויות העומדות בפניך בתם תקופת הביטוח:

  1. משיכת ערך הפדיון באמצעות תשלום קצבה חודשית על פי אחד ממסלולי הקצבה הקיימים בחברה

  2. משיכת ערך הפדיון בתשלום חד פעמי ובלבד שסכום הקצבה שהמבוטח יהיה זכאי לאחר המשיכה לא יפחת מסכום הקצבה המזערי, בכפוף להסדר התחיקתי

  הטבות מס

  בהראל More לעצמאים אתה נהנה מהטבות במס הכנסה הן בעת ההפקדה והן בעת קבלת הקצבה ומשיכת הכספים המגיעים לך עם הגיעך לגיל פרישה.

  דמי ניהול קבועים

  דמי הניהול בתוכנית הראל More לעצמאים בשיעור קבוע ונגבים מהפרמיה ומהחיסכון הצבור, כל עוד הנך ממשיך בתשלומי הפרמיה.

  הגנות ביטוחיות

  במסגרת הראל More לעצמאים תוכל לרכוש פיצוי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה.

  מידע אישי יומי מקוון (On line)

  בהראל More לעצמאים הגישה המקוונת שלך למעקב אחר הביצועים בתוכניתך האישית היא על בסיס יומי. העדכון המקוון מאפשר לך מהירות תגובה גבוהה לשינויים בשוק ההון.

  ניידות בין תוכניות

  גם אם יש לך חיסכון פנסיוני אחר, באפשרותך להעביר את הכספים שצברת להראל More לעצמאים בקלות וביעילות מרבית.

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף