​אפיק החיסכון הפנסיוני הראל מגוון לשכירים משלב את כל היתרונות של קופת גמל עם ביטחון של חברת ביטוח מהגדולות במשק. אפיק זה מעניק לך כעובד יתרונות מרכזיים המבטיחים הרבה יותר שקט נפשי לפני הפרישה, ושמירה על רמת החיים לאורך השנים שלאחר מכן. (1340, 1338)

 • מבחר מסלולי השקעה לבחירתך
 • מעבר חופשי בין מסלולים וללא עלויות
 • דמי ניהול נוחים
 • פוליסת הראל מגוון לשכירים - קצבה משלמת

  הראל מגוון לשכירים מאפשרת לך לקבל קצבה חודשית משולמת באחד ממספר מסלולים לבחירתך:

  • קצבה חודשית מגיל פרישתך מהעבודה ולמשך כל ימי חייך, ולא פחות מ-240 תשלומי קצבה חודשיים, לך או למוטביך הזכאים להמשיך ולקבל את הקצבה במקרה פטירה. במסלול זה עומדות לרשותך אפשרויות המרה לסכום חד-פעמי (היווּן) של 25% מסכום הקצבה המיועד לתקופה של עד 5 שנים. במקביל אתה ממשיך ליהנות מקצבה חודשית מתוך יתרת הסכום.
  • קצבה חודשית לכל ימי חייך מגיל פרישה, ובמקרה פטירה – המשך תשלום מלוא הקצבה או 60% מהקצבה לבן/בת הזוג, לפי תכנית מגוון שלך ולפי התנאים שבחרת באפיק החיסכון הפנסיוני שלך.
  • קצבה חודשית לכל ימי חייך מגיל פרישה, ללא תקופת הבטחה מינימלית.

  פוליסת הראל מגוון לשכירים - קצבה לא משלמת

  הראל מגוון לשכירים קצבה לא משלמת מיועדת להפקדות של כספי פיצויים בלבד וכן להעברת כספים שנצברו עד 31 בדצמבר 2007 בקופות גמל הוניות, שאינן למטרת קצבה. בהראל מגוון לשכירים קצבה לא משלמת, באפשרותך להפקיד את כספי הפיצויים ללא החובה להפקיד גם כספי תגמולים. בגיל פרישה, הכספים הנצברים בפוליסת קצבה לא משלמת מועברים לתוכנית המשך בפוליסה המשלמת קצבה, במסלולי קצבה ייעודיים.

 • מגוון מסלולי השקעה בהתאמה אישית

  עם הראל מגוון לשכירים אתה יכול לבחור את מסלולי ההשקעה שלך, ולנהל את הכספים שלך ברמת הגמישות והנגישות המתאימות לך ביותר. באפשרותך לבחור את סוג ההשקעה בשוק ההון ואת הנתח המנייתי של ההשקעה. כמו-כן מוצעים לך מסלולי השקעה במטבע חוץ או באפיקי השקעה שקליים, צמודי מדד, השקעה באיגרות חוב מיועדות ועוד.

  ניידות מרבית פטורה מעמלות במעבר בין מסלולי השקעה

  עם הראל מגוון לשכירים אתה יכול לבחור את מסלולי ההשקעה שלך, ולנהל את הכספים שלך ברמת הגמישות והנגישות המתאימות לך ביותר. באפשרותך לשלב ולנוע בין המסלולים וכך ליצור שילוב מיטבי המתאים לך אישית. המעבר בין המסלולים אינו מוגבל, ואינו כרוך במעבר בין קופות או בעמלה.

  הטבות מס

  כעובד שכיר וכמעסיק, במסגרת הראל מגוון לשכירים אתה נהנה מהטבות במס הכנסה הן בעת ההפקדה והן בעת קבלת הקצבה ומשיכת הכספים המגיעים לך עם הגיעך לגיל פרישה.

  משיכת ערך הפדיון

  אתה זכאי למשוך את ערך הפדיון שבקופה, משיכה חלקית או מלאה, במצבים אלה:

  • בעת סיום יחסי עובד-מעסיק: באפשרותך לפדות את פיצויי הפיטורים.

  • באפשרותך למשוך כספי קצבה שנצברו עד 31 בדצמבר 1999 שנצברו לזכותך והועברו לתוכנית, בסכום חד-פעמי בהתאם לתקנות.

  • בגיל פרישה: בהגיעך לגיל פרישה באפשרותך למשוך כספים שנצברו לזכותך מעבר לסכום הנדרש להבטחת הקצבה המינימלית הקבועה בפוליסה.

  דמי ניהול קבועים

  דמי הניהול בתוכנית הראל מגוון לשכירים הם בשיעור קבוע לכל משך התוכנית, ונגבים  מהחיסכון הצבור בלבד.

  שימוש בתוכנית כבטוחה להלוואה

  הראל מגוון לשכירים מאפשרת לך לקבל הלוואה בתנאים אטרקטיביים, תוך שימוש בתוכנית כבטוחה להלוואה. מתן ההלוואה כפוף לאישורנו בחברת הראל.

  מידע אישי יומי מקוון (On line)

  בהראל מגוון לשכירים הגישה המקוונת שלך למעקב אחר הביצועים בתוכניתך האישית היא בזמן אמת, על בסיס יומי. עדכון מקוון זה מאפשר לך מהירות תגובה גבוהה לשינויים בשוק ההון.

  ניידות בין תוכניות

  באפשרותך לבצע ניוד כספים מחסכונות אחרים להראל מגוון לשכירים בקלות וביעילות מירבית.

  יתרונות למעסיק

  כמעסיק, הראל מגוון לשכירים מעניקה לך יתרונות רבים בניהול הקשר עם עובדיך, ובכלל זה:

  • הקמת קרן לעת פרישה עבור העובדים המבוטחים
  • ניהול מערך תנאים סוציאליים מורכב באמצעות מסגרת מקצועית מובילה, מנוסה ואמינה
  • הטבות מס: ההוצאה על ביטוח עובדיך נחשבת כהוצאה מוכרת במס הכנסה
  • שחרור מחובת תשלום סכומים גבוהים למשפחת העובד במקרה מוות בטרם עת
  • השקעה בעובד על ידי שיפור ניכר בתנאיו, ובתוך כך קידום יחסי עובד-מעסיק ויצירת מחויבות הדדית

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף