​הראל מגוון לעצמאים היא פוליסת ביטוח לעצמאים המשמשת כאפיק חיסכון פנסיוני המשלב את כל היתרונות של קופת גמל עם ביטחון של חברת ביטוח מהגדולות במשק, ומעניק לך כעצמאי יתרונות מרכזיים המבטיחים שקט נפשי לפני גיל הפרישה, ושמירה על רמת החיים לאורך השנים שלאחר מכן.
(1339)

 • מגוון מסלולי השקעה לבחירתך
 • מעבר חופשי בין מסלולים וללא עלויות
 • דמי ניהול נוחים
 • פוליסת הראל מגוון לעצמאים קצבה משלמת

  בהראל מגוון לעצמאים אתה בוחר את מסלול הקצבה החודשית התואם את תוכניותיך כעצמאי:

  • קצבה חודשית מגיל פרישה ולמשך כל ימי חייך, ולא פחות מ-240 תשלומי קצבה חודשיים, לך או למוטביך הזכאים להמשיך ולקבל את הקצבה גם במקרה פטירה. במסלול זה עומדות לרשותך אפשרויות המרה לסכום חד-פעמי (היווּן) של 25% מסכום הקצבה המיועד לתקופה של עד חמש שנים. במקביל אתה ממשיך ליהנות מקצבה חודשית מתוך יתרת הסכום.
  • קצבה חודשית לכל ימי חייך מגיל פרישה מהעבודה, ובמקרה פטירה – המשך תשלום מלוא הקצבה או 60% מהקצבה לבן/בת הזוג, לפי התכנית מגוון שלך שלך ולפי התנאים שבחרת באפיק החיסכון הפנסיוני שלך.
  • קצבה חודשית לכל ימי חייך מגיל פרישה, ללא תקופת הבטחה מינימלית.
 • מגוון מסלולי השקעה בהתאמה אישית

  בהראל מגוון לעצמאים אתה עצמאי לשלב בין מסלולי השקעה וליצור תמהיל השקעה מיטבי התפור למידותיך ומותאם ליכולותיך ולהשקפת עולמך ביחס למידת הסיכון שבהשקעה. באפשרותך לבחור את סוג ההשקעה בשוק ההון ואת הנתח המנייתי של ההשקעה. כמו-כן מוצעים לך מסלולי השקעה במטבע חוץ או באפיקי השקעה שקליים, צמודי מדד, השקעה באיגרות חוב מיועדות ועוד.

  ניידות מרבית פטורה מעמלות במעבר בין מסלולי השקעה

  עם הראל מגוון לעצמאים אתה עצמאי לשלב ולנוע בין המסלולים וכך ליצור שילוב מיטבי המתאים לך אישית. המעבר בין המסלולים אינו מוגבל, ואינו כרוך בעמלה או בהליך מעבר בין קופות (ניוד).

  משיכת ערך הפדיון

  בהגיעך לגיל פרישה, באפשרותך למשוך את ערך הפדיון שבקופה, משיכה חלקית או מלאה, את הכספים שנזקפו לזכותך:

  • כספים שהצטברו מעבר לסכום הנדרש להבטחת הקצבה המינימלית הקבועה בפוליסה.
  • כספים שמקורם בהעברות של הפקדות לקופת גמל לקצבה מתקופה שלפני 30 באפריל 1997 או הפקדות שלפני 1 בינואר 2000 לפוליסות ביטוח שהוצעו לפני 30 באפריל 1997.

  הטבות מס

  בהראל מגוון לעצמאים אתה נהנה מהטבות במס הכנסה הן בעת ההפקדה והן בעת קבלת הקצבה ומשיכת הכספים המגיעים לך עם הגיעך לגיל פרישה. 

  דמי ניהול קבועים

  דמי הניהול בתוכנית הראל מגוון לעצמאים הם בשיעור קבוע לכל משך התוכנית, ונגבים מהפרמיה ומהחיסכון הצבור.

  שימוש בתוכנית כבטוחה להלוואה

  הראל מגוון לעצמאים מאפשרת לך לקבל הלוואה בתנאים אטרקטיביים, תוך שימוש כבטוחה להלוואה. מתן ההלוואה כפוף לאישור החברה.

  מידע אישי יומי מקוון (On line)

  בהראל מגוון לעצמאים הגישה המקוונת שלך למעקב אחר הביצועים בתוכניתך האישית היא בזמן אמת, על בסיס יומי. העדכון המקוון מאפשר לך מהירות תגובה גבוהה לשינויים בשוק ההון.

  ניידות בין תוכניות

  גם אם יש לך חיסכון פנסיוני אחר, באפשרותך להעביר את הכספים שצברת להראל מגוון לעצמאים, בקלות וביעילות מרבית.

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף