הראל More לשכירים היא  פוליסת ביטוח לשכירים המשלבת את כל היתרונות של קופת גמל עם ביטחון של חברת ביטוח מהגדולות במשק. אפיק זה מעניק לך, כעובד שכיר, יתרונות ייחודיים המבטיחים יותר שקט נפשי לפני הפרישה ושמירה על רמת החיים לאורך השנים שלאחר מכן. (1337, 1335​)

 • מגוון מסלולי השקעה לבחירתך
 • מעבר חופשי בין מסלולים ללא עלויות
 • דמי ניהול נוחים
 • הראל More לשכירים קצבה משלמת

  הראל More לשכירים מאפשרת לך לקבל קצבה חודשית המשולמת באחד ממספר מסלולים לבחירתך:

  • קצבה חודשית מגיל פרישה ולמשך כל ימי חייך, ולא פחות מ-240 תשלומי קצבה חודשיים, לך או למוטביך הזכאים להמשיך ולקבל את הקצבה גם במקרה פטירה. במסלול זה עומדות לרשותך אפשרויות המרה לסכום חד-פעמי (היווּן) של 25% מסכום הקצבה המיועד לתקופה של עד 5 שנים. במקביל אתה ממשיך ליהנות מקצבה חודשית מתוך יתרת הסכום.
  • קצבה חודשית לכל ימי חייך מגיל פרישה מהעבודה, ובמקרה פטירה – המשך תשלום מלוא הקצבה או 60% מהקצבה לבן/בת הזוג, לפי התנאים שבחרת מראש.
  • קצבה חודשית לכל ימי חייך מגיל פרישה, ללא תקופת הבטחה מינימלית.

  הראל More לשכירים קצבה לא משלמת

  הראל More לשכירים קצבה לא משלמת מיועדת להפקדות של כספי פיצויים בלבד וכן להעברת כספים שנצברו עד 31 בדצמבר 2007 בקופות גמל הוניות שאינן למטרת קצבה. בהראל More לשכירים קצבה לא משלמת באפשרותך להפקיד את כספי הפיצויים, ללא החובה להפקיד גם כספי תגמולים. הכספים הנצברים בפוליסת קצבה לא משלמת מועברים בגיל פרישה לתוכנית המשך בפוליסה המשלמת קצבה, במסלולי קצבה ייעודיים.

 • הראל More לשכירים מהווה אפיק חיסכון ארוך טווח שבו התווספו עבורך ההפרשות הפנסיוניות (כספי פיצויים ותגמולים) שלך כשכיר למטרת קבלת קצבה לאחר הפרישה.

  מסלולי השקעה לבחירתך בהתאמה אישית

  בהראל More לשכירים אתה יכול לבחור את מסלולי ההשקעה שלך, ולנהל את הכספים שלך ברמת הגמישות המתאימה לך ביותר. באפשרותך לבחור את סוג ההשקעה בשוק ההון ואת הנתח המנייתי של ההשקעה לפי רמת הסיכון בה תבחר. לדוגמה, עומדים לרשותך מסלולים לפי שיעורי ההשקעה באפיקי המניות, וכן מסלולי השקעה במטבע חוץ או באפיקי השקעה שקליים, צמודי מדד, השקעה באיגרות חוב מיועדות ועוד.

  ניידות מרבית פטורה מעמלות במעבר בין מסלולי השקעה

  בהראל More לשכירים באפשרותך להעביר את כספי החיסכון בין מסלולי ההשקעה בכל עת. המעבר בין המסלולים או בין הקופות אינו מוגבל, ואינו כרוך בעמלה.

  הטבות מס כעובד שכיר וכמעסיק

  במסגרת הראל More לשכירים אתה נהנה מהטבות במס הכנסה.

  הגנות ביטוחיות

  במסגרת הראל More לשכירים תוכל לרכוש הרחבות לביטוח, ובכלל זה:

  • פיצוי כספי חודשי ופטור מתשלום דמי הביטוח במקרה של אובדן כושר עבודה
  • פיצוי כספי חד פעמי למוטבים במקרה פטירה במהלך תקופת הביטוח
  • באפשרותך לרכוש את ההרחבות הביטוחיות מתוך ההפקדה לחיסכון או בתוספת פרמיה

  משיכת ערך הפדיון

  אתה זכאי למשוך את ערך הפדיון שבקופה, משיכה חלקית או מלאה, במצבים הבאים:

  • בעת סיום יחסי עובד-מעסיק: באפשרותך לפדות את פיצויי הפיטורים
  • באפשרותך למשוך כספי קצבה שנצברו עד 31 בדצמבר 1999 שנצברו לזכותך והועברו לתוכנית, בסכום חד-פעמי בהתאם לתקנות.
  • בגיל פרישה: בהגיעך לגיל פרישה באפשרותך למשוך כספים שנצברו לזכותך מעבר לסכום הנדרש להבטחת הקצבה המינימלית הקבועה בפוליסה

  דמי ניהול קבועים דמי הניהול

  בתוכנית הראל More לשכירים דמי הניהול בשיעור קבוע לכל משך התוכנית, ונגבים מהפרמיה ומהחיסכון הצבור

  שימוש בתוכנית כבטוחה להלוואה

  הראל More לשכירים מאפשרת לך לקבל הלוואה בתנאים אטרקטיביים, תוך שימוש בתוכנית כבטוחה להלוואה. מתן ההלוואה כפופה לאישורינו בהראל.

  מידע אישי יומי מקוון (On line)

  בהראל More לשכירים הגישה המקוונת שלך למעקב אחר הביצועים בתוכניתך האישית היא על בסיס יומי. העדכון המקוון מאפשר לך מהירות תגובה גבוהה לשינויים בשוק ההון.

  ניידות בין תוכניות

  גם אם יש לך חיסכון פנסיוני אחר, באפשרותך להעביר את הכספים שצברת להראל more לשכירים בקלות וביעילות מרבית.

  יתרונות למעסיק

  הראל More לשכירים מעניקה לך כמעסיק יתרונות רבים בניהול הקשר עם עובדיך, ובכלל זה:

  • הקמת קרן לעת פרישה עבור העובדים המבוטחים
  • ניהול מערך תנאים סוציאליים מורכב באמצעות מסגרת מקצועית מובילה, מנוסה ואמינה
  • הטבות מס: ההוצאה על ביטוח עובדיך נחשבת הוצאה מוכרת לצורכי מס הכנסה
  • שחרור מחובת תשלום סכומים גבוהים למשפחת העובד במקרה מוות בטרם עת
  • השקעה בעובד על ידי שיפור ניכר בתנאיו, ובמקביל קידום יחסי עובד-מעסיק ויצירת מחויבות הדדית

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף