​​​​​​הראל ש.ר.פ - Preferred Platinum הינו מסלול ביטוח בריאות פרטי של הראל, הכולל את כיסויי הבסיס לניתוחים פרטיים ולטיפולים מחליפי ניתוח - מהשקל הראשון, ללא תלות בשב"ן. כיסוי להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחו"ל ולתרופות מיוחדות. באפשרותך להרחיב את הפוליסה ולקבל שירותי רפואה פרטיים נוספים .

 • כיסוי לניתוחים פרטיים בישראל
 • השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
 • תרופות מיוחדות שאינן בסל הבריאות
 • כיסוי מורחב לניתוחים מהשקל הראשון
 • טיפולים מחליפי ניתוח
 • 3 התייעצויות בכל שנת ביטוח
 • למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסות ביטוח הבריאות במסלול הראל ש.ר.פ - Preferred Platinum מיועדות למעוניינים בכיסוי בישראל להוצאות רפואיות הקשורות בניתוח, התייעצויות וטיפול מחליף ניתוח שבוצעו בישראל באמצעות רופא ו/או מוסד רפואי, אשר יש למבטח עמו הסדר ניתוח או הסדר התייעצות, לפי העניין. כל זאת ללא תלות בשירותי הרפואה הציבורית ובביטוח המשלים של קופות החולים, להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחו"ל, לתרופות מיוחדות שאינן כלולות בסל הבריאות ולמגוון שירותי רפואה נוספים.

  עיקרי הפוליסה

  הראל ש.ר.פ - Preferred Platinum

  פוליסת ביטוח הבריאות הראל ש.ר.פ - Preferred Platinum כוללת את הכיסויים הבאים:

  באפשרותך להרחיב את הכיסויים שבפוליסה הבסיסית, למסלול הפרימיום הבא:

  הרחבה למסלול Premium:

  תנאי הצטרפות​

  • הצטרפות מגיל אפס עד 69.
  • תקופת אכשרה של 90 יום; לאחר היריון או לידה - 12 חודשים.
  • דמי הביטוח על-פי הפוליסה ייקבעו לפי גיל המבוטח במועד הצטרפותו לביטוח. דמי הביטוח ישתנו בהתאם לדמי הביטוח לפי קבוצת הגיל אליה משתייך המבוטח, בהתאם לטבלת השתנות הפרמיות (מופיעה בפירוט הכיסויים).

  איך מצטרפים?

  ​​באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך ולרצונותיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצטרפות הכולל הצהרת בריאות, שתקבע את תנאי קבלתך לפוליסה. אם אין לך סוכן אישי, פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 2735* על-מנת שנוכל להפנות אותך לסוכן.​

 • השתלות

  כיסוי מקיף להשתלות לב, לב-ריאה, ריאה, כבד, כליה, לבלב, מח עצם, מעי ושחלות בשני מסלולים עיקריים המותאמים לבקשת המבוטח: כיסוי מלא ללא תקרה במרכזים הרפואיים שבהסכם או פיצוי חד-פעמי במקרים בהם החברה לא השתתפה במימון הטיפול או ההשתלה.


  טיפולים מיוחדים בחו"ל

  טיפול מיוחד בחו"ל הינו טיפול רפואי או ניתוח אשר נדרשים לביצוע בחו"ל, בהתאם למספר תנאים הרשומים בתנאי הפוליסה. באפשרותך לקבל כיסוי מלא, ללא תקרה לטיפולים מיוחדים בחו"ל.​


  תרופות מיוחדות

  כיסוי זה מאפשר לך קבלת תרופות שאינן ברשימת התרופות בסל הבריאות (חוק בריאות ממלכתי), או שאינן מכוסות למבוטח במסגרת הסל (במקרים בהם ההתוויה הקבועה בסל שונה מהצורך הנדרש למבוטח) בסכום ביטוח מרבי בסך 1,000,000 ₪ המתחדש אחת לשנה. כמו כן מאפשר הכיסוי קבלת תרופות יתום (למחלות נדירות), תרופות off label ועוד.​


  כיסוי לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – מהשקל הראשון

  הפוליסה כוללת כיסוי בישראל להוצאות רפואיות הקשורות בניתוח, התייעצויות וטיפול מחליף ניתוח שבוצעו בישראל וניתוח באמצעות רופא ו/או מוסד רפואי, אשר יש למבטח עמו הסדר ניתוח או הסדר התייעצות, לפי העניין. פוליסת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - מהשקל הראשון כוללת, בין היתר, את הכיסויים הבאים:

       • ניתוחים פרטיים בארץ
       • הוצאות רפואיות הקשורות בניתוח
       • התייעצות עם רופא מומחה בגין ניתוח
       • טיפולים מחליפי ניתוח
       • לא ניתן כיסוי לניתוח, שאין למבטח לגביו הסדר ניתוח


  ניתוחים בחו"ל
  הכיסוי מעניק לך כיסוי להוצאות רפואיות הקשורות בניתוח שבוצע בחו"ל, כגון: שכר מנתח פרטי, חדר ניתוח, בדיקה פתולוגית, הוצאות אשפוז ועוד וכן להוצאות נלוות כמפורט בנספח.


  רופא מלווה אישי

  שירות ייחודי המאפשר למבוטח במקרים רפואיים מוגדרים, לקבל מידע, ייעוץ רפואי נוסף וליווי בתהליך קבלת ההחלטות הרפואיות משלב האבחנה ובמשך הטיפול הרפואי למשך 3 חודשים.


  רפואה אישית On-line

  כתב שירות למבוטחים בביטוח הבריאות הפרטי של הראל. במסגרת כתב השירות ניתן להתייעץ עם רופא משפחה, ילדים או מומחה, בשיחת וידיאו באמצעות הטלפון הסלולרי, המחשב או הטאבלט, לקבל מרשמים לתרופות, המלצות לבדיקות המשך והפנייה למרפאה לרפואה ראשונית של ביקורופא או לחדר מיון, לפי הצורך.


  כיסויים הכלולים במסלול הרחבה לפרימיום:

  תרופות פרימיוםהגדלת סכום הביטוח והרחבת הכיסוי לביטוח תרופות נוספות באישור רופא בכיר בלבד (אף אם טרם הוכרה יעילותן על-ידי ה- FDA* או על-ידי גופים אחרים המצוינים בחוזר המפקח) וקבלת תרופה לסרטן מתקדם באישור רופא בכיר בלבד: מבוטח במצב של סרטן מתקדם, יקבל כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות, בתנאי זכאות רחבים וייחודיים - רופא בדרגת סגן מנהל מחלקה ומעלה קבע כי התרופה יעילה לטיפול במצבו של המבוטח. בנוסף, במסגרת הרחבה זו, קיימת הגדלה של סכום הביטוח במקרים המוגדרים בנספח התרופות הקיים (904) לעוד 1,000,000 ₪ לכל תקופת הביטוח.​

  שירות אבחון פרטי מהיר באסותאאפשרות לביצוע הליך אבחון פרטי, כולל הבדיקות הנדרשות תוך זמן קצר, בבית חולים אסותא תל אביב, רמת החייל. מבוטח שפונה לקבלת השירות, יעבור תהליך אבחון לקביעת אופי המחלה או המצב הרפואי, באמצעות רופא מומחה וביצוע כל הבדיקות הרפואיות האבחנתיות הנדרשות (לרבות בדיקות הדמיה ו- MRI תוך 3 ימים בלבד) וקבלת דו"ח אבחון בסיום התהליך - וכל זאת תוך מספר ימים בלבד.
  בנוסף, במסגרת ביצוע בדיקה או ניתוח אצל ספק השירות, יהיה זכאי המנוי לאשפוז בחדר פרטי (בהשתתפות עצמית).
  חשוב לדעת - אבחון מהיר של בעיה רפואית משמעותית יכול להשפיע על איכות החיים ואף להציל חיים.​

כלים נוספים

להצטרפות לביטוח בריאות באמצעות סוכן

*
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
CAPTCHA
טען מחדשהשמע את הקוד