>

נתונים היסטורים

בעמוד זה מוצגים דוחות מרכיבי תשואה חודשיים היסטוריים של הקרנות ומסלולי ההשקעה השונים בהראל חברה לביטוח בע"מ.