תשואות נומינליות

להלן דוחות המפרטים את ה​תשואות הנומינליות של הקרנות ומסלולי ההשקעה השונים בהראל חברה לביטוח בע"מ.

כלים נוספים