>

מרכיבי תשואה חודשיים ורבעוניים

​להלן דוחות מרכיבי התשואה הכוללים נתונים חודשיים ורבעוניים של הקרנות ומסלולי ההשקעה השונים בהראל חברה לביטוח בע"מ.

כלים נוספים