הצבעות באסיפה

להלן פירוט ה​הצבעות השונות שהתקיימו באסיפות הכלליות של הראל חברה לביטוח בע"מ.

כלים נוספים